Kar se tiče same tehnologije, se rešitev ponuja sama od sebe, kar se tiče kršenja osebnih pravic, pa pri nas najbrž sistem ne bi dobil zelene luči. Informacijska pooblaščenka Nataša P. Musar uspešno blokira vse takšne poskuse. Ali so ta smiselna in ali jih podpirate, je stvar vsakega posameznika, ampak o tem naj se odloči vsak starš sam.

Sam sem mnenja, da takšen sistem v šoli ne bi kršil osebnih pravic naših otrok in bi bil predvsem vesel, da bi bil kar najhitreje obveščen če bi sistem zaznal, da moj otrok ni v šoli. Ne gre zgolj za vprašanje ali moj otrok "šprica" pouk, gre za vprašanje varnosti. Lahko se mu kaj zgodi na sami poti v šoli in v teh primerih je zgodnje ukrepanje bistveno.


Potrebna tehnologija

Če damo zgornja vprašanja na stran in se posvetimo sami tehnologiji, lahko za začetek naštejem vso opremo, ki bi jo za potrebovali za samo postavitev sistema. Tega sestavljajo:

  • brez-kontaktne UHF antene, katere morajo biti postavljene predvsem na vhodih v stavbo, lahko pa so postavljene tudi znotraj stavbe in s tem povečujemo zanesljivost oz. natančnost sistema,
  • brez-kontaktni UHF mediji, kateri so dobavljivi v številnih oblikah, od zapestnic, obeskov, nalepk, gumbov,...
  • centralni računalnik, kateri zbira podatke in jih obdeluje,
  • programska oprema eCheck za vnos učencev, njihovih staršev z GSM številkami, email naslovi,...,
  • modul Access Control za komunikacijo med antenami in programom eCheck,
  • modul eSMS za pošiljanje SMS sporočil (alarmov),

Delovanje sistema

Vsak otrok bi na začetku šolskega leta (ali vmes) prejel ustrezen RFiD UHF medij. Če ne bi uvedli enotnih šolskih oblačil npr. v obliki majic, bi lahko uvedli tudi enotne šolske izkaznice s sliko in vgrajenim UHF čipom, katere bi morali nositi na vidnem mestu. Vsak učenec, bi imel ustrezno šifro s svojimi podatki vpisan v podatkovni bazi. Kartica bi lahko služila tudi za registracijo šolskih malic in kosila prek modula ePrehrana.

Ko bi učenec vstopil v šolo, bi ga antena na vhodu registrirala, za zanesljivejše delovanje pa bi ga morala registrirati tudi kakšne antena znotraj šolskih prostorov. Informacijski sistem bi vsak prebran medij beležil skupaj s številko in časom in podatke obdeloval, glede na zahteve posamezne šole ali pa npr. glede na zahteve staršev.

Če sistem v določenem času od začetka pouka zazna, da določeno št. učencev manjka, samodejno prek modula eSMS na ustrezne GSM številke razpošlje tekst z opozorilom.


Podobni sistemi že danes delujejo v številnih športnih centri po Sloveniji, le ne v opisanem režimu, vendar z manjšimi prilagoditvami hitro rešljivi in pripravljeni za uporabo.