Pred kratkim, smo uporabnikom omejevalnika dostopa Klik17, ponudili nov modul, ki omogoči preverjanje covid potrdila neposredno na barieri. Ta funkcija je omogočena na omejevalnikih, ki imajo vgrajen QR čitalec in InfoTerminal.  Funkcijo lahko omogočimo tudi tistim, ki v omejevalnik Klik17 nimajo vgrajenega InfoTerminala in QR čitalca. Vendar je v tem primeru poleg programske nadgradnje potrebna tudi strojna nadgradnja bariere.

In kako preverjanje deluje v praksi. Ko obiskovalec centra na bariero prisloni člansko RFiD kartico, se najprej preveri veljavnost članske karte in ostalih pogojev, kot so plačane obveznosti, veljavna letna članarina, max. dnevno število obiskov, itd. Če so vsi pogoji izpolnjeni, se na InfoTerminalu prikaže navodilo, da je potrebno na čitalcu QR kode, poskenirati še veljavno QR kodo. Veljavnost kode se preverja v realnem času. V kolikor je potrdilo veljavno, bariera omogoči prehod v nasprotnem primeru se na InfoTerminalu izpiše obvestilo, da je potrdilo neveljavno. Na zaslonu se izpiše navodilo, naj se član zglasi na recepciji, kjer opravijo dodatno preverjanje.

Za možnost nadgradnje, nakup omejevalnika Klik17 ali dodatne informacije nam pišite na info@1klik.si