V Gorenji vasi je svoja vrata odprl fitnes center Sokolc. V Sokolcu je poleg fitnesa možno obiskovati tudi vodene vadbe, članom in zunanjim obiskovalcem pa je na voljo še butični gostinski lokal.

Investitor se je odločil, da poslovanje zaupa programu eKlik, saj bo na eni informacijski platformi lahko vodil celotno poslovanje.  Program bodo uporabljali za:

  • vpisovanje in vodenje članov,
  • izdajanje davčno potrjenih računov,
  • prodajo in veljavnosti nadzor kart,
  • OnLine sistem kontrole pristopa,
  • Vodenje koledarjev vadb in tečajev,
  • Spletne prijave in odjave s čakalno listo,
  • Vpisovanje članov prek spleta,
  • Izdajanje ponudb in A4 računov,
  • Vodenje materialnega poslovanja s trgovskimi in gostinskimi artikli,
  • ...

V nadaljevanju se bo lastnik lahko odločil še za nadgradnjo spletne platforme iPoint in članom omogočil OnLine nakup kart in/ali sklepanje SEPA pogodb z rednimi mesečnimi plačili prek trajnih nalogov.

Želja direktorice je bila predvsem omogočiti članom obiskovanje centra izven rednega delovnega časa. Zaradi optimizacije stroškov, v centru ni stalno prisotnega osebja. V ta namen smo ponudili spletno platformo iPoint, ki članom z veljavno karto omogoča vstop s pomočjo unikatne 10 sekundne QR kode. Član QR kodo poskenira na vstopni kontrolni točki. Sistem prebrano kodo verificira in ob uspešno obdelani zahtevi, aktivira odpiranje vrat. Sočasno sistem zabeleži prisotnost osebe v centru. Odjave oseb se izvaja samodejno po vnaprej določenem časovnem intervalu.

Članom, ki ne uporabljajo sodobnih mobilnikov, ponudijo člansko RFiD kartico. Čitalec na vhodu v center,  poleg QR in EAN kod omogoča tudi branje RFiD medijev, tako da so člani svobodni pri izbiri medija.