Podjetje TPLJ d.o.o., je svojo zgodbo  o uspehu, pričelo pisati leta 2017, ko so  v BTC-ju odprli Woop trampolin park. Investitor je do nas pristopil s širokim naborom želja, mnoge med njimi so bile specifične. To je za naše podjetje predstavljalo veliko prilagajanja  programske in strojne opreme. Velik poudarek je bil dan na ozaveščanje obiskovalcev o pravilni uporabi skakalnih naprav. Časa za prilagajanje je bilo malo. Dela so hitro napredovala in otvoritev centra je bila Decembra 2017, kot je bilo načrtovano.Kontrola pristopa

Sistem kontrole pristopa temelji na čitalcih Klik16, katere smo razvili samostojno, glede na pretekle izkušnje z vgradnjo podobnih sistemov. Čitalci so plod lastnega razvoja in so v celoti izdelani v Sloveniji. Tudi v tem primeru gre za OnLine sistem kontrole pristopa. Ta v realnem času preverja veljavnost kart, dodatno pa so čitalci tudi del sistema, ki preverja ali si je obiskovalec ogledal varnostni video. Obiskovalec se mora pred ogledom varnostnega videa, registrirati na levem čitalcu, po ogledu videa pa na desnem. S preverjanjem razlike v času med obema registracijama, se napravi ocena ali si je obiskovalec ogledal varnostni video. Če ta verifikacija ni uspešna, je obiskovalcu onemogočen vstop do prostora s trampolini.

Čitalci so vgrajeni tudi v bariere, ki ločujejo recepcijski del centra od prostora s trampolini. Tudi bariere Klik17 smo razvili  sami, glede na pretekle izkušnje. Bariere Klik17 odlikuje zanesljiv mehanizem, trpežno prašno barvano Inox ohišje, ter zmožnost vgradnje različnih modulov za verifikacijo. Na voljo so naslednji moduli:

  • RFiD čitalec za branje Mifare medijev na frekvenci 13,56 MHz z možnostjo nadgradnje v dualni čitalec, ki nato omogoča tudi branje EM4100 medijev na frekvenci 125 kHz
  • 7" LCD zaslon z vgrajenim spletnim (WEB) odjemalcem, s katerim lahko na zaslonu prikažemo poljubno HTML stran. Na zaslonu se lahko vrtijo navodila za uporabo prehoda, poljuben video, ohranjevalnik zaslona z reklamami. Prvotno je zaslon namenjen izpisovanju povratnih informacij uporabnikom prehoda, npr. v primeru neveljavne karte, prekoračenega časa obiska, itd.
  • Čitalec EAN in QR kod, ki omogoča branje tiskanih kod in kod na mobilnih napravah t.i. 2D čitalec
  • Požiralec RFiD zapestnic (Mifare opcijsko tudi EM4100)
  • Čitalec prstnega odtisa v kombinaciji z RFiD čitalcem Klik16, ki prebrane biometrične podatke primerja s tistimi na uporabniški kartici

V trampolin parku smo v bariere vgradili RFiD čitalce in 7" zaslone. Obiskovalec lahko na zaslonu kadarkoli preveri, ob kateri uri lahko vstopi oz. koliko časa se še lahko nahaja v prostoru s trampolini.

V Woop trampolin parku smo uredili tudi zaklepanje garderobnih omaric. Naročnik se je odločil za brezkontaktne RFiD ključavnice podjetja Ojmar. Omarice se zaklepajo in odklepajo s članskimi RFiD zapestnicami. Ključavnice se napajajo baterijsko in delujejo 1 na 1, kar pomeni, da lahko en obiskovalec zaklene le eno omarico. Omarico lahko odklene le medij, ki je omarico zaklenil. V primeru, da obiskovalec pozabi št. omarice v katero je zaklenil svojo lastnino, je na voljo InfoTerminal. Ko kartico prislonimo na InfoTerminal se izpiše št. omarice, ki je bila zaklenjena. V kombinaciji z RFiD čitalci Klik16, bi lahko na izhodu barier, preverjali tudi ali je obiskovalec ob odhodu iz centra pustil zaklenjeno omarico. V primeru, da bi na izhodu ugotovili, da je omarica ostala zaklenjene, bi to izpisali na zaslonu in zavrnili izhod.


Programska oprema

Kot smo omenili že v uvodu, smo za potrebe trampolin parka, napravili številne spremembe in dodali nove funkcionalnosti programski opremi eKlik. Zahvaljujoč tem spremembam, delo na petih receptorskih računalnikih poteka hitro in učinkovito. K zmanjšanju čakalnih vrst pripomoreta tudi dve tablici, prek katerih lahko starši in otroci predhodno opravijo registracijo. Podatki vpisanih prek tablic so v realnem času povezani z glavno podatkovno bazo. Da smo zagotovili brezpapirno poslovanje, so na recepciji nameščene še Wacom podpisne tablice s katerimi stranke elektronsko podpišejo pristopno izjavo in ostale dokumente.

V Woop centru, so že v samem začetku delovanja, želeli celoten postopek registracije, rezervacij in nakupa kart ponuditi tudi prek spleta. Zavedali so se, da smo v času, ko brez dodelanega spletnega sistema, poslovanje ni optimalno. 2 leti po odprtju Woop centra, smo v podjetju 1 Klik d.o.o. v celoti prevzeli tudi spletni del. Ta v celoti sledi željam in zahtevam vodstva in osebja.

V letu 2020 se je trampolin parku, pridružil še Woop karting v letu 2021 pa še Woop Arena. Združiti tako različne dejavnosti v en informacijski sistem je bil velik izziv.Woop karting

Tudi tukaj osnova sistema temelji na rezervacijah, saj so termini voženj vnaprej določeni. Da na stezi ne prihaja do drastičnih razlik med posameznimi vozniki, se za vsakega obiskovalca beležijo časi voženj, sistem pa jih na podlagi doseženega časa kroga, samodejno razvršča v 4 hitrostne kategorije. To pomeni, da hitrejših voznikov na progi ne bodo zadrževali počasnejši vozniki. Sistem je v ozadju povezan še z aplikacijo Face racer, ki je namenski program za spremljanje časov voženj. V ta namen je bil spisan vtičnik za izmenjavo podatkov v realnem času.Woop arena

Woop arena je pravi park zabave, kjer obiskovalci lahko izkusijo virtualno resničnost, se v skupinah lotijo escape roomov, se med seboj spopadejo v strelskem obračunu z laster tag ali pa se enostavno sprostijo ob pijači na bowling stezi. Za celoten postopek registracije, rezervacije in plačila so poskrbeli naši programerji. Poskrbeli so, da se postopki, kljub številnim možnostim izpeljejo v najkrajšem času. Tako obiskovalcem Woop atrakcij omogočijo, da uživajo v avanturah in kar najmanj časa zapravijo za rezervacijo in nakup kart.Ob koncu vas le še povabimo, da tudi sami izkusite Woop zabavo na https://www.woop.fun