TeamViewer Facebook Youtube
Vaš IP: 44.220.62.183

Programska oprema

Ker imamo lasten razvoj programske opreme, se lahko z razvojem modulov prilagodimo zahtevam naročnika. Zaupa nam prek 200 centrov v Sloveniji in na Hrvaškem. Programsko opremo lahko razširimo s kontrolo pristopa lastne blagovne znakme ali opravimo integracijo s sistemi kontrole pristopa proizvejalcev Metra, Gantner, Ojmar itd. Po naročilu s pomočjo API knjižnic izvajamo integracije s spletnimi aplikacijami za naročanje, nakup, preglede, itd.
Aplikacija eKlik ima v osnovi vgrajeno davčno blagajno po FURS in FINA protokolu, ki samodejno sinhronizira izdane račune.

Športni centri

Fitnes, vodene vadbe, joga, tenis, boks, bazeni, tematski parki. Aplikacija eKlik omogoča prodajo članom in nečlanom. Medtem ko nečlani lahko koristijo le nakup enkratnih obiskov, lahko člani kupujejo tedenske, mesečne, letne, sezonske karte. Karte lahko omejimo na št. obiskov, dneve v tednu, ure v dnevu, itd.

Storitvene dejavnosti

Masaže, frizerski saloni, manualne terapije, itd. Z modulom Booking lahko osnovni verziji aplikacije eKlik dodate funkcijo naročanja strank po enotah in/ali zaposlenih z modulom eSMS pa dobite še avtomatski opomnik strankam, da ne pozabijo, da imajo pri vas na določen dan ob določeni uri rezerviran termin.

Trgovina, gostinstvo

Lokali, bari, prodaja prehranskih dodatkov, trgovine, gostilne, itd. Z modulokm materialno poslovanje aplikacija eKlik nudi vso dunkcionalnost potrebno za manjših trgovskih obratov, barov, gostiln, itd. Vnos zalog, spremljanje porabe po skladiščih, poslovnih enotah, medskladiščni prenosi, inventure, skratka vse za učinkovito vodenje materialnega poslovanje.

Spletne rešitve

Spletne rezervacije, urniki, spletna trgovina, itd. Prek modula KlikAPI, aplikaciji eKlik dodamo možnost komuniciranja s spletnimi in mobilnimi aplikacijami drugih proizvajalcev. Prek KlikAPI deluje tudi spletni portal iPoint prek katerega lahko člani športnih centrov spremljajo rezervacije na vadbe, pregledajo svoje obiske, veljavne karte, profil, itd.

Cenik

Nudimo najem programske opreme. Cena osnovne verzija ali modula je sestavljena iz stroška namestitve in uvajanja ter mesečnega najema. Pri najemu večjega števila modulov nudimo dodatne popuste. Dodaten 10% popust nudimo tudi na 12 mesečno predplačilo.
Naziv Opis Cena brez DDV
eKlik - osnovna verzija (namestitev) Prva namestitev in osnovno uvajanje uporabnikov. Pri večjih projektih se individualno oceni strošek namestitve in uvajanja! 150,00 EUR
eKlik - osnovna verzija (mesečni najem) Prodaja storitev, kart, davčna (FURS) blagajna, poročila za računovodstvo, izdaja A4 računov, izdaja ponudb,… 60,00 EUR
K osnovni verziji lahko dodajate ali odvzemate naslednje module
eKlik - modul Materialno poslovanje (mesečni najem) Vse za vodenje trgovske in/ali gostinske dejavnosti. Vnos artiklov, normativov, prevzemnic, odpisov, pregled zalog, inventura, kartice zalog,… 25,00 EUR
eKlik - modul Vadbe/Tečaji/Rezervacije (mesečni najem) Namizna aplikacija za vnos šifranta vodenih vadb/tečajev, povezava s kartami, rezervacije na recepciji, pregledi 20,00 EUR
eKlik - modul Uslužbenci (mesečni najem) Prijava, odjava zaposlenih na delovno mesto z obračunom ur prek aplikacije eKlik 10,00 EUR
eKlik - modul mrežna verzija (mesečni najem) Vsak dodatni računalnik na katerem se uporablja program eKlik potrebuje svojo mrežno licenco 20,00 EUR
Direktne bremenitve
eKlik - modul Direktne bremenitve (namestitev, uvajanje) Namestitev, konfiguracija in uvajanje uporabnikov 250,00 EUR
eKlik - modul Direktne bremenitve (mesečni najem) Vnos in pregled pogodb za plačilo prek SEPA direktnih bremenitev (trajnika), IZVOZ trajnikov v XML, UVOZ uspešno izvedenih trajnikov in avtomatsko generiranje računov,... 20,00 EUR
Kontrola pristopa
eKlik - modul kontrola pristopa (namestitev) Namestitev po poamezni enoti. Vsaka bariera, vrata, prehod so ločena enota. 200,00 EUR
eKlik - modul kontrola pristopa (mesečni najem) Modul za komunikacijo med čitalci za kontrolo pristopa in programom eKlik. Vsak prehod (čitalec) ima svojo licenco. Npr. na omejevalniku vstopa sta običajno 2 čitalca eden za vhod, drugi za izhod. Vsak čitalec mora imeti svojo licenco! 10,00 EUR
eKlik - modul prikaz slik na recepciji V kombinaciji z modulom kontrola pristopa se lahko najame modul za prikaz slik oseb, ki opravijo prehod čez bariero. Prikaz slik je v realnem času. OPOMBA: vsak član (stranka) mora imeti sliko v svojem profilu. Slikanje članov je podprto le z Logitech spletnimi kamerami! 10,00 EUR
eKlik - modul InfoTerminal InfoTerminal omogoča izpis pomembnih informacij kot so trenutno veljavne karte s prikazom št. obiskov, datumom poteka,... Vsak InfoTerminal potrebuje svojo licenco 15,00 EUR
KlikAPI
eKlik - modul KlikAPI (namestitev) Namestitev in konfiguracija. OPOMBA: strošek se zaračuna ob vsaki menjavi računalnika ali ponovni namestitvi operacijskega sistema! 200,00 EUR
eKlik - modul KlikAPI (mesečni najem) Dostop do podatkov za spletne razvijalce ali razvijalce drugih programskih rešitev 30,00 EUR
iPoint
eKlik - modul iPoint (namestitev) Namestitev in konfiguracija. OPOMBA: strošek se zaračuna ob vsaki menjavi računalnika ali ponovni namestitvi operacijskega sistema! 200,00 EUR
eKlik - modul iPoint (mesečni najem) Spletni dostop do urnikov, rezervacije, pregledi,… OPOMBA1: že vključuje modul KlikAPI OPOMBA2: 40,00 EUR
eSMS
eKlik - modul eSMS (namestitev) Namestitev in konfiguracija. OPOMBA: strošek se zaračuna ob vsaki menjavi računalnika ali ponovni namestitvi operacijskega sistema! 80,00 EUR
eKlik - modul eSMS: paket I (mesečni najem) Plačilo po posameznem poslanem SMS-u. Obračun mesečno 0,060 EUR/SMS glede na dejansko št. poslanih sporočil 12,00 EUR
eKlik - modul eSMS paket II (mesečni najem) Mesečna naročnika vključuje 400 SMS sporočil. Ni prenosa v naslednji mesec 22,00 EUR
eKlik - modul eSMS paket III (mesečni najem) Mesečna naročnika vključuje 1500 SMS sporočil. Ni prenosa v naslednji mesec 40,00 EUR
Poslovne enote
eKlik - modul poslovna enota (namestitev) 250,00 EUR
eKlik - modul poslovna enota (mesečni najem) Vsaka poslovna enota potrebuje svojo licenco za uporabo osnovne verzije eKlik in pripadajoče module. Primer: uporabnik sklene najem za 2 poslovni enoti kjer bodo prodajali karte in artikle. Članom bodo nudili tudi možnost nakupa kart na trajnik. V tem primeru potrebuje najemnik: 2 licenci za osnovno verzijo eKlik, 2 licenci za modul materialno poslovanje in 2 licenci za modul Direktne bremnitve. Popust 15% /licenco (popusti se ne seštevajo)
Varnostne kopije podatkov
eKlik - KlikBackup (namestitev) 80,00 EUR
eKlik - KlikBackup (mesečni najem) Izdelava varnostnih kopij 1x dnevno na dislociran strežnik. 20,00 UR
Razno
eKlik - ponovna namestitev Prenos baze in programskih datotek (ponovna namestitev) na drug računalnik (v primeru okvare ali nakupa novega računalnika) 100,00 EUR
eKlik - prenos na drug pravni subjekt Prenos programske opreme na drug pravni subjekt. OPOMBA: prenos licence na drugo pravno osebo je dovoljen le v primeru, da gre za istega lastnika! Zahteva se nanaša tudi varstvo osebnih podatkov 200,00 UR
Konfiguracija oddaljenega namizja Definiranje uporabnikov, nastavitev portov,… Strošek se obračuna za vsako ponastavitev, ki je razlog ponovne namestitve operacijskega sistema oz. menjave računalnika! 130,00 UR

Galerija slik

Moduli

Osnovna verzija programa eKlik vsebuje številne funkcionalnosti, ki zadostijo večini potreb za POS prodajo. K osnovni verziji aplikacije eKlik lahko dodajate ali odvzemate module, odvisno od obsega vaše dejavnosti.
Materialno poslovanje

Želite prodajati trgovske in/ali gostinske artikle? Šifrant artiklov, prevzemi, dobavnice, medskladiščno poslovanje, inventura, interna poraba, lastna poraba, odpis, kartica artikla,... Z modulom Materialno poslovanje prejmete vse potrebno za vodenje materialnega poslovanja.

Vadbe/Tečaji/Rezervacije

S pomočjo modula Vadbe/Tečaji/Rezervacije boste imeli pregled nad urnikom vodenih vadb in/ali tečajev, naročili strank v salonu, itd. S pomočjo modula eSMS, bo sistem samodejno, brez vaše interakcije, stranki samodejno poslal opomnik za rezervacijo. Prek modula iPoint pa boste svojim članom omogočili OnLine dostop do koledarja in rezervacij.

Direktne bremenitve

Vse kar potrebujete za vodenje SEP direktnih bremenitev (trajnikov). Vnos pogodb prek vnaprej definiranih predlog, pregled nad obroki, enostavno kreiranje XML datoteke za oddajo v bančni sistem, avtomatsko knjiženje obrokov v račun, prek prejete XML datoteke, vnašanje odpovedi pogodb, avtomatsko podaljševanje pogodb,...

Kontrola pristopa

Sistemi kontrole pristopa so neučinkoviti, če niso povezani z glavnim informacijskim sistemom. Zato smo uporabnikom ponudili lasten krmilnik (čitalec), Klik16. Krmilnik Klik16 prek modula Kontrola pristopa, neprestano, v realnem času komunicira s podatkovno bazo in opravlja verifikacije prehodov na omejevalnikih dostopa.

Visual ID

V kombinaciji z modulom Kontrola pristopa, modul Visual ID na glavnem monitorju recepcije, prikazuje slike članov, katerim je bil odobren prehod na omejevalniku dostopa. Na ta način lahko osebje na recepciji vizuelno opravi kontrolo članov in zaznajo morebitne kršitve t.i. "švercanje" več oseb z eno karto.

KlikAPI

Knjižnica klicev za spletne servise in mobilne aplikacije. KlikAPI je namenjen razvijalcem spletnih strani. Omogoča pregled, vnos in ažuriranje podatkov v vaši podatkovni bazi, prek spleta ali mobilnih aplikacij zunanjih razvijalcev. Npr. če želite na vaši spletni strani prikazovati koledar vadb vpisan v eKlik.

iPoint

Spletna aplikacija za pregled vadb, oddajanje in preklic rezervacij, formiranje čakalnih list, ogled profila, pregled kart, rezervacij, obiskov, itd. Z aplikacijo iPoint lahko prek mobilnika v kombinaciji z modulom Kontrola pristopa člani vstopajo in izstopajo na kontroli pristopa, brez uporabe brezkontaktnih RFiD medijev.

eSMS

Modul eSMS omogoča samodejno pošiljanje preddefiniranih sporočil: čestitke za rojstni dan, zahvala ob včlanitvi v center, obvestilo pred potekom karte, opomnike na rezervacijo, obvestilo odnevnem prometu, opomnik o odpovedani vadbi, itd. Uporabnik programa pa lahko prek različnih pregledov, pošlje poljubno obvestilo določenemu krogu članom.

KlikBackup

Skrb nad podatki lahko prepustite nam. Z dnevnim prenašanjem varnostne kopije na dislociran strežnik bodo vaši podatki varni pred strojnimi okvarami, električnimi udari, krajo ali virusnimi napadi. Naše osebje varnostne kopije dnevno preverja in v primeru zaznanih napak kontaktira naročnika.

Poslovne enote

Funkcija vodenja več poslovnih enot na eni podatkovni bazi. Skupni šifranti strank, storitev in artiklov, ter ločeni dokumenti (računi, prevzemi, dobavnice, predračuni,..) po posamezni poslovni enoti. Kupec karte v športnem centru, lahko z nakupom ene karte obiskuje poljuben center znotraj poslovalnic, koristi dobroimetje, vrednostni bon,...

Zaupajo nam

Reference