Dočakali smo uradno objavo pravilnika, katerega je izdalo Ministrstvo za finance. V pravilniku so opredeljene zahteve, ki jih mora izpolnjevati programska oprema, pri poslovanju z gotovino ali plačilnimi karticami oziroma podobnimi plačilnimi sredstvi.

V uradnem listu št. 35/2013 si lahko na straneh od 1 do 8 preberete seznam zahtev in postopke, katere je izdalo Ministrstvo za finance. Pravilnik so izdali na zahtevo DURS-a in dopolnjuje zakon o davčnem postopku ZDavP-2F. Slednji se prav tako nanaša na uporabo računalniških programov.