Sedaj ni več nobenega dvoma, da bo že v letošnjem ali najkasneje v naslednjem letu, sprejeta zakonodaja, ki bo od vseh poslovnih subjektov ki poslujejo z gotovino zahtevala uporabo davčnih blagajn.

Med uporabniki programske opreme eKLIK ni potrebe po paniki ali dvomih, saj bo naša programska oprema ustrezala zahtevam, ki jih bo predpisala država. Postopke budno spremljamo, vendar pa v tem trenutku še ni zanesljivih informacij, kateri model bo naša država uporabila. V nekaterih evropskih in neevropskih državah podobne nadzorne mehanizme prakticirajo že leta, upamo le da bodo naši birokrati sprejeli razumno rešitev za našo državo.

S tem pa vseeno želimo opozoriti uporabnike programske opreme, ki nimajo sklenjene osveževal-ne pogodbe, da nadgradnja na posodobljene verzije programske opreme zanje ni brezplačna. Če je od nakupa programske opreme preteklo že več kot 12 mesecev in niste sklenili osveževal-ne pogodbe je sedaj zadnji čas da to vseeno storite. V podjetju smo sprejeli odločitev, da vsem strankam brez  Osveževalne pogodbe do 30.Junija 2011 omogočimo, da to vseeno uredijo in na ta način brez velikih stroškov prejmejo nadgradnjo programske opreme. Po 30.Juniju 2011 bomo striktno upoštevali splošne pogoje, ki med drugim definirajo, da vrednost programske opreme brez osveževalne pogodbe zapade v 36 mesecih. Po preteku tega obdobja je za stranko ugodnejši nakup nove programske opreme, kot pa plačilo osveževanja, za celotno obdobje uporabe programske opreme po izteku garancijske dobe.

Več o pripravi zakona oz.o njegovem osnutku je na voljo na spletni strani Ministrstva za finance http://www.mf.gov.si/fileadmin/mf.gov.si/pageuploads/Davki_in_carine/Predlogi_predpisov/Zakon_o_davcnih_blagajnah_-_javna_obravnava.pdf