Alenka je vpreteklih letih svoj trening VIIT® uspešno vodila na 2 lokacijah. Zdaj pa se je poslovanje razširilo inpoteka na različnih lokacijah, zato se je podala v iskanje ustrezneprogramske opreme, ki bo podpora evidenci vadečih in finančnemuposlovanju.  Alenka jeiskala program, ki omogoča izstavljanje računov za večrazličnih lokacij in hkrati centralno bazo podatkov, ki jedostopna z vsake lokacije s katere je možna povezava v splet.
Ponudili smo jidelo prek oddaljenega namizja in izdajanje računov s pomočjo POStiskalnika.Ta način omogoča enotno bazo članov in cenikov, ter centralni pregled analiz oobiskih in prodaji. Sočasno ta način dela omogoča poslovanje s kateregakoliračunalnika, tako da se lahko vaditelji tudi menjajo in za izdajanje računovuporabijo svoj osebni prenosni računalnik.
Sočasno se jeAlenka odločila tudi za članske kartice z RFiD tehnologijo, ki omogočajo hitroidentifikacijo člana in pregled nad številom obiskov oz. kupljenimi kartami.Registracija poteka prek RFiD čitalnika z USB priklopom, ki simulira tipkovnico, tako da je sam priklopenostaven. Seveda lahko vaditelj člane registrira tudi brezuporabe čitalnika, vendar postopek ni tako hiter kakor z uporabo kartice.
Alenka bopreizkusila tudi program eUrnik, ki omogoča vnos urnikov vodenih vadb poposameznih lokacijah. Program omogoča natančno beleženje in pregled prihodov naposamezno uro ter rezervacije terminov. V azširjeni izvedbi pa program omogoča tudi OnLinepregled in rezervacije terminov prek spleta.
Več o vadbi VIIT®- Vodeni Interdisciplinarni Intenzivni Trening, si lahko preberete na spletnistrani  na naslovu www.alenkakosir.si  oz. spremljate njen Facebookprofil na www.facebook.com/vformizalenko