Program podpira tiskanje kartic s poljubnimi podatki neposredno iz programa eCheck, pri čemer lahko na kartico natisne tudi sliko, ki jo ob vpisu zajamemo prek zunanje kamere. V ta namen mora biti na recepciji nameščen tiskalnik PVC kartic. Na kartico tako največkrat natisnemo ime in priimek, člansko številko ter veljavnost članarine oz. poljubno kombinacijo teh in drugih podatkov, ki se hranijo v podatkovni bazi.

Če center ni opremljen z lastnim tiskalnikom, lahko program eCheck v ozadju vodi sezname novo vpisanih članov. Ko se v bazi zbere določeno število novo vpisanih članov, za katere je potrebno izdelati nove kartice, le te izvozimo v datoteko. Te nato prek elektronske pošte pošljemo v izdelavo. Ob izvozu, program serijo kartic zamakne za 1 številko naprej, tako da se bodo vsi novo vpisani člani vodili v novi seriji. Ko prejmemo seznam kartice v našem podjetju potiskamo (personaliziramo) in jih skupaj z dobavnico vrnemo nazaj na naslov naročnika. Naročnik v programu eCheck označi, da je prejel kartice npr. iz serije 9. Program na ta način lahko samodejno opozarja receptorja, da naj stranki izroči njeno kartico, ko prvič obišče center. Receptor ob opozorilu označi ali je članu izročil kartico in program pri tem članu ne bo več opozarjal, da mora prejeti novo člansko izkaznico.

Funkcijo je mogoče v primeru kontrole pristopa nadgraditi s t.i. začasnimi karticami. Ker kontrola pristopa deluje na principu branja serijske številke brezkontaktnega medija, mora član takoj ob vpisu prejeti medij, da lahko prične obiskovati center. Če se kartice personalizirajo v našem podjetju, to pomeni, da član ob vpisu ne more prejeti svoje članske kartice. Zato se na recepciji hrani 50 ali več začasnih kartic, katero receptor izroči stranki, ki se namerava na novo vpisati. Ob tem se sočasno generira prava članska številka, ki pa je sistem ne uporablja. Sistem bo vse do trenutka, ko bo član prejel svojo trajno člansko izkaznico, člana vodil pod začasno št. kartice. Ko pa bo kartica enkrat izdelana in dostavljena na recepcijo, bo sistem receptorja ponovno opozoril, naj članu vzame začasno kartico in mu izroči njegovo lastno. Na ta način se začasna kartica sprosti in je ponovno uporabna za člane, ki se bodo še vpisali.