ŠTEVILČENJE RAČUNOV

Številčenje računov je rešeno sistemsko in sicer programska oprema eKLIK samodejno prične številčenje računov od št. 1 ko naredimo prvi račun v novem letu. Če tega ne želimo je ena od rešitev ohranitev sistemskega datuma (datum na računalniku) na datumu v decembru. Druga rešitev je možna le v programu eFin, kjer lahko sami popravimo datum računa na datum v prejšnjem letu, vendar pa je to potrebno storiti preden potrdimo račun, kajti v nasprotnem primeru račun ne bo pravilen.

OPOZORILO: ker gre za spremembe, ki lahko privedejo do neljubih posledic, se pred uporabotovrstnih postopkov posvetujte s tehnično pomočjo eKLIK na pomoc@1klik.si ali na 031 658 035.

Če ste knjiženje računov za staro leto končali pravočasno, bo program sam poskrbel za po-nastavitev števca računov.

BLAGAJNIŠKI DNEVNIK - ZAČETNI SALDO

Za podjetja, ki blagajniški dnevnik vodijo prek programa ePOS je potrebno urediti prenos salda na novo leto, ker se ta postopek ne naredi sistemsko, temveč ročno. Zato je potrebno prvi delovni dan v novem letu kontaktirati tehnično pomoč na elektronski naslov pomoc@1klik.si ali na 031 658 035, da se uredi prenos začetnega stanja.


MATERIALNO POSLOVANJE

Uporabniki materialnega poslovanja morajo zadnje dni v decembru narediti popis skladišč http://www.1klik.si/news/DisplayTopic.asp?DisplayTopic=22&SPID=408353180 prvi delovni dan v novem letu pa še prenos zalog na novo leto. Prenos zalog se lahko naredi tudi kak dan kasneje, vendar le v primeru ko imate v nastavitvah izbrano, da prodaja v minus je možna. Če temu ni tako, se pravi, da imate nastavljeno, da prodaja v minus ni možna, je prenos potrebno opraviti pred pričetkom poslovanja. Namreč če prenos ni narejen, program v novem letu izhaja s stanjem zaloge 0KOS na vseh artiklih.

Za več informacij se obrnite na elektronski naslov pomoc@1klik.si ali na 031 658 035