V centru Sparta Gym Zagreb, neprestano dopolnjujejo ponudbo in skrbijo za udobje svojih članov. Da je fitnes priljubljen med Zagrebčani, nazorno kaže obiskanost centra. Če nekaj minut postojimo pri recepciji, se lahko sami takoj prepričamo, da je center dobro obiskan.


Rast obiska je eksponentna že od odprtja. Lastniki so morali kmalu pričeti razmišljati, kako razbremeniti recepcijo. Pri iskanju rešitev so to našli prek naših kolegov na Hrvaškem.  Prvi in najpomembnejši korak pri razbremenitvi je vodil v montažo omejevalnikov dostopa. Tik ob pultu sta nameščena dva omejevalnika dostopa. Oba omejevalnika omogočata tako vstop kot tudi izstop, vzporedno pa smo namestili še t.i. invalidski prehod z nihajno bariero. Invalidski prehod ima nameščeno elektro-magnetno ključavnico, katero receptorji nadzirajo prek programa eKlik. V recepciji smo pod zavihkom "Prehodi" omogočili ročni nadzor nad odpiranjem invalidskega prehoda. Prav tako lahko prek recepcije nadzirajo tudi odpiranje obeh omejevalnikov dostopa. Odpiranje deluje tako v smeri vhoda kot tudi izhoda iz centra.

Omejevalniki dostopa, so prek čitalcev Klik16 povezani s programsko opremo eKlik. Komunikacija poteka prek mrežne TCP/IP povezave. Vsak prebran RFiD medij, se prek servisa, ki deluje na windows računalniku, posreduje programu eKlik. Tam se prek dinamično spisanih pogojev, preverijo številni kriteriji. Če so izpolnjeni vsi kriteriji, se obiskovalcu omogoči prehod.

Najpogosteje se preverja:

  1. veljavnost karte
  2. plačane obveznosti
  3. veljavna letna članarina
  4. št. obiskov  v trenutnem dnevu (nekateri dovolijo le 1 obisk na dan)
  5. ali je oseba že registrirana v center (ista oseba ne more vstopiti 2x)
  6. ...Vpisna tablica

V primeru uspešno opravljenega preverjanja, se prek servisa čitalcu pošlje ukaz za aktivacijo prehoda. Vsak Klik16 čitalec ima vgrajena 2 relejska izhoda s katerimi lahko  omejevalniku dostopa pošljemo ukaz za aktivacijo. Ker se je s časom pokazalo, da aktivacija prehoda ni dovolj smo sistem nadgradili s pulzom, prek katerega program prejme informacijo ali je prehod dejansko bil narejen. Če član prisloni kartico in program sproži prehod, še ne pomeni, da je član dejansko tudi vstopil. V ta namen smo signal iz bariere povezali na digitalni vhod čitalca Klik16 s katerim sedaj nadziramo tudi informacijo u uspešno opravljenem prehodu.

Ker v Sparta Gymu neprestano večajo ponudbo in skrbijo za udobje svojih članov, so šli v nakup BodyShake aparata. Ta prek vgrajenega avtomata za kovance in bankovce, omogoča nakup proteinskega napitka (shake-a). Kmalu se je pojavila potreba, da bi nakup na BodyShake avtomatu lahko povezali s sistemom dobroimetja v programu eKlik. Najprej je bilo potrebno rešiti komunikacijo z BodyShak-om. Ker ta uporablja MDB protokol, so naši programerji v program eKlik vgradili funkcijo za komuniciranje prek MDB protokola. V BodyShake smo poleg MDB kontrollerja vgradili še Klik16 čitalec, ki prebere brezkontaktno RFiD kartico . Nato se v programu eKlik preveri stanje dobroimetja. Če ima član pozitivno stanje na svojem računu se to pošlje BodyShake aparatu. Ko naprava uspešno zaključi pripravo beljakovinskega napitka, to posreduje programu eKlik, da zmanjša stanje dobroimetja na uporabnikovem računu.

Podobno rešitev smo kasneje vpeljali še na Grapos avtomatu za brezalkoholne pijače, ki je na voljo vsem članom centra.

V letu 2019 smo omejevalnike dostopa nadgradili z InfoTerminali. InfoTerminal je 7" LCD display, ki podpira HTTP protokol. Namen vgradnje InfoTerminala je obveščanje članov o veljavni karti oz. prikaz informacije, zakaj vstop na omejevalniku ni  bil odobren. Ker InfoTerminal deluje na HTTP protokolu lahko delovanje InfoTerminala prilagodimo številnim specifičnim zahtevam naročnika.

Zadnja novost, ki smo jo vpeljali, je modul za vpis članov na recepciji ali prek spleta. Oseba, ki se želi včlaniti, svoje podatke vnese prek tablice na recepciji. Ob vpisu ima član na voljo vpogled v hišni red in splošne pogoje centra. Strinjanje s pogoji se zabeleži v sistem eKlik, tako da je sam potek vpisa skladen z zahtevami GDPR. Po končanem postopku vpisa, so podatki člana že dostopni prek aplikacije eKlik.

Za več informacij o opisanih rašitvah nam lahko pošljete email prek kontaktnega obrazca ali nas pokličete na 031 658 035