Problematika:
Za primer vzemimo podjetje v katerem je potrebno zagotavljati stalne obhode varnostne službe. Delodajalec mora zaupati svojim zaposlenim, da obhode redno izvajajo, vendar nadzora nad dejanskim izvajanjem obhodov nima. Tukaj nastopi tehnologija RFiD v navezi s programsko opremo eKLIK.

Rešitev 1 (EM tehnologija - OnLine sistem):
Točke na katerih je potrebno vršiti redne obhode opremimo s poljubnim številom RFiD čitalnikov. Čitalce povežemo na informacijski sistem prek RS485 ali TCP/IP omrežja, prek katerega čitalniki komunicirajo z informacijskim sistemom. Uslužbencem razdelimo identifikacijske medije, ki so lahko v obliki zapestnice, kartice, obeska,... tako, da ima vsak uslužbenec svojo identifikacijsko številko.

Programska oprema omogoča vnos uslužbencev in delovnega razporeda, prek katerega lahko med drugim vodimo tudi obračun ur za zaposlene. V sistem vnesemo predvidene obhode s točno določenimi termini oz. odločitev prepustimo informacijskemu sistemu. Ta v slednjem primeru samodejno določa čas in zaporedje obhoda posameznih kontrolnih točk, tako da zaporedje ni nikoli povsem enako.

Ko sistem sproži alarm za obhod, varnostniku prikaže in/ali natisne plan obhoda, katerega se mora varnostnik držati do potankosti. Varnostnik se mora namreč na vsaki kontrolni točki identificirati s svojim identifikacijskim medijem, tako da ga približa čitalniku. Čitalnik odčita identifikacijsko številko in čas, ter jo posreduje informacijskem sistemu. Ta v podatkovno bazo shrani vsako registracijo in preverja, če varnostnik na obhodu sledi načrtu, ki ga je izdelal informacijski sistem. Vsako kršitev zaporedja zabeleži in javi odgovorni osebi.

Tehnologija RS485 omogoča povezovanje čitalnikov na razdaljah nad 1km, lahko pa se odločimo tudi za TCP/IP vezavo,

Rešitev 2 (Mifare tehnologija - OffLine sistem):
Rešitev z Mifare tehnologijo se od prve rešitve razlikuje po tem, da čitalnikov ne potrebujemo povezovati na informacijski sistem. Čitalniki se med drugim napajajo tudi preko baterije, kar nudi še več svobode pri sami postavitvi in namestitvi čitalnikov. Ker ni direktne povezave na informacijski sistem, se podatki o nadzorni toči in ura shranjujejo na sam medij. Mifare tehnologija nudi medije z različno velikimi pomnilniki 1k, 4k in 8kbit-i. Ko se varnostnik vrne z obhoda čitalec na nadzorni točki prebere podatke in jih posreduje informacijskemu sistemu. V preostalih korakih je sistem identičen kot v primeru OnLine sistema z EM4100 mediji.

Rešitev 3 (EM4100 tehnologija - OffLine sistem)
Ta rešitev je sestavljena iz RFiD medijev, katere se razporedi po kontrolnih točkah. Mediji so lahko v obliki žebljičkov, kartic, žetonov,... katere lahko prilepimo ali privijačimo. Varnostnika opremimo z RFiD čitalnikom, ki je lahko tudi v obliki svetilke. Svetilka z vgrajenim EM4100 čitalcem ima vgrajen vibra modul, ki ob uspešno prebranem mediju strese svetilko in tako varnostniku sporoči, da je bil medij prebran. Baterija prebrane medije skupaj z datumom in uro beleži v spomin. Podatke s priloženim USB kablom po potrebi pretočimo v informacijski sistem eVarnostnik v katerem lahko izvajamo nadaljno obdelavo podatkov.