Furs je prestavil rok za pričetek izdajanja namenskih digitalnih potrdil, katere bodo z 2. Januarjem 2016 potrebovali vsi davčni zavezanci, ki za poslujejo z gotovino ali karticami. Rok za pričetek izdajanja digitalnih potrdil so prestavili na 15.11. 2015, vlogo za pridobitev digitalnega potrdila pa bo lahko zavezanec oddal preko portala eDavki.

Zavezanci, ki še ne uporabljajo portala eDavki bodo za prevzem namenskega digitalnega potrdila lahko pooblastili svojega računovodjo ali ponudnika programske opreme. V kolikor spadate med slednje vas prosimo, da s spletne strani Fursa prenesete PDF obrazec (Obrazec za dodelitev in preklic zunanjih pooblastil v sistemu eDavki) in ter ga ustrezno izpolnite. Za pomoč pri izpolnjevanju vam bo v pomoč vzorec že izpolnjenega PDF obrazca. Izpolnjen obrazec je potrebno poslati na finančni urad, kjer imate registrirano svoje podjetje in dejavnost. Po odobritvi s strani finančnega urada, bodo lahko pooblaščenci vložili zahtevek za prevzem namenskega digitalnega potrdila. Prevzem namenskega potrdila s strani pooblaščenca je mogoč le v primeru, da niste uporabnik portala eDavki.

Zavezanci, ki portal eDavki že uporabljate, boste prek portala lahko preverili katera booblastila so vam že bila dodeljena in tam oddate zahzevek.  Po vložitvi zahtevka bo zavezanec oziroma njegov pooblaščenec na osebni del portala eDavki prejel referenčno številko in geslo za prevzem namenskega certifikata. To referenčno številko in geslo bo zavezanec ali pooblaščenec vnesel na spletni strani Ministrstvaza javno upravo (portal še ni dostopen) in prevzel namensko digitalno potrdilo. To potrdilo ima končnico .p12 Prevzeto potrdilo bo nato dobavitelj programske opreme vnesel v program in poskrbel za vse ostale nastavitve.


Tehnična pomoč je zavezancem dosegljiva prek telefonske številke  (05) 2976 800, vsak dan od ponedeljka do petka od 8:00 do 15:00 oz. prek elektronske pošte na naslovu sd.fu@gov.si.Pooblastilo (PDF format):


Vzorec pooblastila (PDF format):


Seznam finančnih uradov s kontaktnimi podatki:


Uradna objava na spletni strani FURS: