Program eCheck prek modula Odloženo plačilo omogoča generiranje obročnih plačil. Stranki na ta način omogočimo, da letno karto plača na 12 obrokov, namesto plačila celotne karte v enkratnem znesku.

Že leta so številni lastniki športnih centrov hvalili sistem, ki ga poznajo v tujini. Ta centrom omogoča bolj stabilen priliv denarja, saj lahko na podlagi števila sklenjenih pogodb za letne karte, sprejemajo poslovne odločitve za naprej. Tam ne poznajo znatnega upada prihodka v poletni sezoni, saj se stranke zavežejo k plačilu karte skozi celotno leto. Prek zanesljivejši bančnih sistemov brez težav izterjajo denar tudi od neplačnikov, vendar na tem področju pri nas še ni videti napredka.

Svoj del naloge smo opravili v podjetju 1 Klik d.o.o. in v program vgradili mehanizme za vpis pogodb in kreiranje mesečnih obrokov, na katerih plačilo program opozori receptorja, takoj ob zapadlosti. V ozadju se tudi že izdelajo mesečne karte, ki so vezane na posamezni obrok v mesecu. Sistem se lahko poveže tudi na modul Direktne bremenitve, prek katerega se samodejno izdelajo datoteke, prek katerih banka bremeni transakcijski račun dolžnika.