Od božičnih praznikov dalje je vsak dan davčno potrjenih že preko 2 milijona računov, kar pomeni, da sistem trenutno deluje več kot s polovično obremenitvijo. Ko bodo v sistem vključeni vsi zavezanci (teh naj bi bilo po oceni FURS med 60 in 80 tisoč) bo dnevno potrjenih med 3 in 5 milijonov računov. Pričakujemo, da bo sistem še naprej deloval tako, kot deluje do zdaj, torej brezhibno. Podatki danes kažejo, da je povprečni odzivni čas FURS za potrditev računa 5 stotink sekunde. 
Preverite, če imate vse v zvezi z davčno blagajno 
Z namenom, da bi zavezanci lahko sami preverili svojo pripravljenost glede obveznosti davčnih blagajn, smo na spletni strani FURS objavili tudi kontrolni list, s katerim lahko posamezniki preverijo, ali imajo vse potrebno v zvezi z davčnimi blagajnami. 
Nadzorne aktivnosti FURS v začetku predvsem preventivne 
Predstavniki mobilnih enot FURS bodo v naslednjih dneh na terenu preverjali stanje uporabe davčnih blagajn pri zavezancih, kot so to s preventivnimi pregledi delali že v mesecu decembru 2015. Pri zavezancih, kjer ne bomo ugotavljali grobih in ponavljajočih kršitev, bodo nadzorne aktivnosti predvsem informativne, z namenom, da se zavezanci čim hitreje vključijo v nov sistem davčnih blagajn. 
Kako naj poslujejo zavezanci, ki danes še nimajo davčnih blagajn 
FURS nikakor ne želi posegati v poslovanje zavezancev. Zavezanci, ki še nimajo davčne blagajne, lahko v takšnih primerih uporabijo Vezano knjigo računov ali Mini blagajno, ki je brezplačno na voljo na spletni strani finančne uprave. Kot izhod v sili, če je zavezanec res storil vse za pridobitev davčne blagajne, pa mu blagajne iz objektivnih razlogov še ni uspelo dobiti ali nadgraditi in če zavezanec dnevno izdaja zelo veliko računov, lahko v izjemnih okoliščinah izdaja račune na stari blagajni (ki je v skladu z 38. členom ZDavP-2). Za odpravo navedene kršitve bo moral zavezanec naknadno potrditi vse tako izdane račune. Pri tem opozarjamo, da morajo biti od 2. 1. 2016 davčno potrjeni vsi računi. 
Grobe in ponavljajoče kršitve bodo sankcionirane 
Opozarjamo pa, da bodo predstavniki FURS na terenu v primeru zaznanih grobih kršitev zavezancev, kot je popolna ignoranca sistema davčnih blagajn, ne izdajanje računov ali delo in zaposlovanje na črno, kršitelje ustrezno sankcionirali skladno z zakonom. 
Odnosi z javnostmi, Finančna uprava RS