Obveščamo vas, da se skladno zveljavno zakonodajo z dnem 31.12.2012 ukinejo direktne obremenitve ponacionalni shemi (tako imenovani trajniki). Navedena storitev se nadomesti sstoritvijo direktnih obremenitev SEPA (krajše SDD). SDD je plačilna storitev, kivam omogoča, da iz kritja na svojem transakcijskem računu poravnate obveznostido prejemnikov plačil v Sloveniji in tudi v več kot 30 državah Evrope, ki sodel enotnega območja plačil v evrih oziroma območja SEPA.

Podjetje »VAŠE PODJETJE« bo pričeloizvajati direktno obremenitev po pravilih SEPA z 28.12. 2012. V zvezi z SDD, kijih bomo izvajali od tega dne, veljajo vsi členi v splošnih pogojih vaše banke,ki se nanašajo na SDD, s katerimi se lahko seznanite na vaši banki. Člani, ki steže uporabniki dosedanjih trajnikov, boste ob prehodu na nov način še vednolahko plačevali svoje obveznosti na podlagi že danih soglasij ob otvoritvitrajnika, pri čemer pa bodo od tega dne dalje veljala naslednja pravila:

  • Valuta obstoječih trajnikov se nespremeni in ostaja 28. v mesecu. V primeru, ko je 28. v mesecu dan, ko banke nedelajo, pa prvi naslednji bančni delovni dan.
  • Mesečno obvestilo - račun za opravljenostoritev z vsemi potrebnimi podatki o obremenitvi vašega računa bosteuporabniki SDD prejeli najmanj štiri koledarske (delovne) dni predobremenitvijo vašega računa.
  • Skladno s pravili sheme SDD odprtje,spremembe oziroma ukinitev vašega soglasja za direktno obremenitev urejate pri nasin ne več pri vaši banki.
  • Za vse morebitna vprašanja v zvezi zizvršitvijo posamezne SDD se lahko obrnete na predstavnika našega podjetja, natelefonsko številko xx/xxx xx xx, ali po e-pošti xxxxxxx@xxx.xx

V kolikor se uporabnikidosedanjih trajnikov s spremenjenimi pogoji ne strinjate, vas prosimo, da nampošljete pisni preklic vašega soglasja za direktno obremenitev najkasneje do19.12.2012. V kolikor vašega pisnega preklica soglasja do navedenega datuma ne bomoprejeli, bomo smatrali, da soglašate s spremenjenimi pogoji.