Konec Januarja smo testno zagnali pilotni projekt v Nordijskem centru Bonovec v Medvodah. Ta zajema programsko opremo SIS, UHF antene za identifikacijo tekačev na stezi in IR senzorje. Investitor je do nas pristopil z naslednjimi zahtevami:
  • dobava programske opreme za prodajo terminskih kart in kart za enkratni dostop
  • dobava UHF anten in IR senzorjev
  • povezava programske in strojne opreme
  • priklop opreme
  • uvajanje uporabnikov sistema

Delovanje sistema

Vsak tekač pred vstopom na stezo prejme posebno UHF nalepko (v nadaljevanju karto). Tekač si karto namesti na golen (nad čevljem), ki ob vsakem prehodu kontrolne točke, prek UHF antene  programski opremi posreduje ID tekača.
Karta je v programu prek identa tekača, povezana z zakupljenim terminom in v primerih kršitve splošnih pogojev obvesti delavce ob progi. Zajete so naslednje kršitve:
  • tekač prekorači zakupljen termin
  • tekač nima zakupljenega termina (pretečena karta)
  • tekač na telesu nima nameščene karte
Sistem nudi še številne možnosti za dodelave od štetja krogov, do merjenja časa, itd.

Trenutno je sistem bil predan v testno fazo, pri načrtovanju in implementaciji pa smo se srečali s številnimi izzivi. Največja težava, katerih smo se zavedali že v samem začetku je prisotnost snega oz. vode. Kombinacija obojega predstavlja največji izziv, saj RFiD oz. UHF tehnologijo pri delovanju še najbolj ovira prisotnost tekočine in kovine. Težavo predstavlja tudi detekcija tekačev, ki karte nimajo nameščene. Za te primere smo morali zagotoviti vzporedno tehnologijo, ki ne temelji na RFiD detekciji. Skratka številne ovire, katere bo potrebno v testni fazi še izboljšati oz. optimizirati z različnimi pristopi.

O Nordijskem centru Bonovec


Nordijski center Bonovec Medvode je moderen smučarsko tekaški center z umetnim zasneževanjem in s poligonom za večerne treninge ter rekreacijo, tako za tekmovalce kot rekreativce in pohodnike. Tekaška proga je redno vzdrževana in v večernih urah tudi osvetljena.

Več o Nodrijskem centru Bonovci Medvode pa si lahko preberete na njihovi spletni strani.