Na podlagi referenc smo konec Maja 2019 pridobili in realizirali projekt, ki je vključeval posodobitev kontrole pristopa in sistema zaklepanja garderobnih omaric v fitnes centru Guliver v Splitu.
Zahteve naročnika so bile:
- posodobitev poslovnih procesov z novejšo tehnologijo RFiD medijev,
- menjava zastarelih in odsluženih omejevalnikov dostopa,
- menjava elektronskih ključavnic na garderobnih omaricah,
- namestitev programske opreme, ki je v čim večji meri prilagojena fitnes centrom,
Hrvaška ekipa se je lotila demontaže obstoječega on line sistema garderobnih ključavnic in vgradnje modernih OffLine ključavnic proizvajalca Ojmar. Zaradi zahtev naročnika so dela potekala ponoči, ko fitnes ni obratoval. Sočasno je na recepciji potekala menjava obstoječih brezkontaktnih medijev. Menjava je morala potekati vzporedno z nadgradnjo ključavnic, saj obstoječi brezkontaktni mediji niso bili kompatibilni. V vsaki garderobi smo vgradili tudi prostostoječi info terminal prek katerega lahko uporabniki garderobnih omaric preverijo katero garderobno omarico imajo zaklenjeno (preverijo številko omarice). Ključavnice so programirane, da lahko en RFiD medij zaklene le eno garderobno omarico, kar je tudi bila ena od zahtev naročnika. Lastnik centra je ob zaključku montaže prejel še MASTER medij s katerim lahko zaposleni odklenejo omarice, ki so morebiti ostale zaklenjene s strani članov. Da bi bilo teh primerov čim manj, ob izhodu na omejevalnikih dostopa preverjamo ali je oseba za seboj pustila zaklenjeno omarico.
Pri recepciji smo se lotili demontaže obstoječih omejevalcev dostopa, ki že dlje časa niso bili v funkciji. Ker omejevalnik dostopa Klik17 deluje v OnLine načinu, je bilo potrebno pripraviti internet linijo, preko katere poteka komunikacija z RFiD čitalci Klik16. Prek iste linije poteka tudi komunikacija z info displeji. Info displaji tako na vhodni kot tudi izhodni strani služijo za prikaz informacij o veljavni ali neveljavni karti. Prikaz povratnih informacij na info displajih lahko povsem prilagodimo zahtevam naročnika. Tako smo v Guliver fitnesu ustregli lastnikom in dodali funkcijo, ki ob izhodu preverja ali je obiskovalec ob izhodu odklenil omarico ali ne. V primeru, da sistem ugotovi, da je z član pustil zaklenjeno omarico ga prek info displeja opozori, da mora pred izhodom odkleniti omarico.
Hrbtenico celotnega sistema kontrole pristopa predstavlja programska oprema eKlik. Ker sistem kontrole pristopa deluje v OnLine načinu, se vsaka želja po prehodu na bariere najprej preveri prek sistema. Ta je maksimalno prilagodljiv. V trenutku, ko član kupi karto že lahko vstopi v center, pred odobritvijo vstopa pa se najprej preverijo kriteriji kot so veljavna karta, veljavna letna članarina, poravnane obveznosti, max. število dnevnih ali mesečnih vstopov, itd. Receptorski računalnik smo opremili še z aplikacijo KlikTray, ki ob vsakem odobrenem vstopu člana, na recepciji za nekaj sekund prikaže sliko člana, ki je vstopil v center. Na ta način zaposleni vizualno preverjajo, da ne prihaja do zlorabe kart.

Naknadno smo prejeli še željo, da bi fitnes center lahko deloval 24/7. Po preverjanju možnosti, za uvedbo sistema 24/7, smo naročniku ponudili možnost, da nadgradimo sistem kontrole pristopa z dodatnim RFiD čitalnikom na vhodu v center. Ker so na vhodu avtomatska drsna vrata je bila montaža nekoliko večji izziv, saj imajo drsna vrata vgrajeno lastno logiko, dobavitelj drsnih vrat pa je v vmesnem času prenehal poslovati. Kljub temu smo našli način, da sistem deluje kot si je zamislil naročnik. Ker je obisk fitnes centra izven delovnega časa nadstandard, bo naročnik lahko ponudil nov nabor kart, ki bodo na voljo po nekoliko višji ceni. V nadaljevanju je načrt, da se sistem tudi nadzira s pomočjo videonadzora.