Brez-kontaktni medij: vsak predmet z vgrajeno anteno in čipom, ki čitalniku posreduje svojo unikatno kodo, ki je na svetu edinstvena za vsak medij. Mediji so lahko v obliki kartice, zapestnice, obeska, žetona,… V primeru večjih količin se lahko medije, ki imajo dovolj veliko površino, tudi potiska, izbirate pa lahko tudi barve. Več o brezkontaktnih medijih, si preberite na Več…


Nadzor vhoda v center

Na recepciji športnega centra je postavljen eden ali dva triroga – bariere (eden za vstop, drugi za izstop). Člani, ki imajo veljavno karto za vsaj eno vadbo ali terapijo, lahko s svojo člansko kartico ne da bi obiskali recepcijo vstopijo v garderobne prostore. Ker član ob vstopu ni obiskal recepcije, ni dobil ključa za garderobno omarico, zato je le te potrebno opremiti z ustreznimi ključavnicami (EURO ključavnice na kovance, brez-kontaktne OffLine ali OnLine ključavnice,… Več…). Tak sistem izredno razbremeni delo receptorja, ki se lahko na tak način bolj posveti članom, ki potrebujejo informacije oz. morajo podaljšati veljavnost karte.


Nadzor posameznih prostorov znotraj centra

Znotraj centra lahko prav tako prostore opremimo s čitalniki brez-kontaktnih kartic. Ker sistem razpolaga z informacijami, katere karte imajo člani ali nečlani kupljene, lahko za vsakega člana samodejno odloči ali ima dovoljen dostop do določenega prostora. Čitalnike lahko povežemo na navadna vrata preko električne ključavnice ali pa preko triroga-bariere. Sistem beleži vse prehode, tako da lahko na podlagi prijav in odjav v posamezni prostor nadziramo število obiskovalcev v posameznem prostoru.


Nadzor posameznih naprav znotraj centra

Vsak čitalnik brez-kontaktnih medijev ima svoj lastni naslov, ki informacijskemu sistemu sporoči čas, številko medija in svojo lastno številko, tako da sistem ve za katero napravo ali prostor je prišla zahteva. Ker ima vsak čitalnik vgrajen relejski izhod, lahko preko tega vklapljamo in izklapljamo naprave, ki to omogočajo. Na ta način lahko nadziramo tudi število vklopov posamezne naprave, porabo zakupljenih vklopov in številne druge parametre.


Nadzor parkirišča

Zapornica na parkirišču: za primer vzemimo center s svojim lastnim parkirnim prostorom. Center se nahaja v bližini večjega nakupovalnega središča, kjer kronično primanjkuje parkirnih mest. Posledično je parkirišče vedno zasedeno, kar članom športnega centra onemogoča enostaven dostop do vadbe.

Rešitev: pred vhodom na parkirišče se postavi zapornica s čitalnikom brez-kontaktnih kartic in domofonom. Vsi redni člani lahko nemoteno dostopajo do parkirišča s svojo člansko kartico. Ko kartico približamo čitalniku, slednji prebrano kodo posreduje računalniškemu sistemu. Ta v bazi članov preveri, ali član obstaja na seznamu za uporabo parkirišča. V primeru, da poizvedba vrne pozitiven rezultat, pošlje signal čitalniku, ta pa naprej zapornici, ki se odpre. Osebe, ki še niso člani oz. člani, ki so pozabili svojo kartico lahko uporabijo domofon, preko katerega lahko zaprosijo za vstop na parkirišče. V tem primeru oseba v centru ročno sproži dvig zapornice.

Sistem lahko tudi prepreči uporabo parkirišča članom, ki so se včlanili le zaradi uporabe parkirnega prostora. Eden od kriterijev je lahko ta, da sistem dovoli uporabo le članom, ki imajo veljavno karto. Če nimajo veljavne karte, jim sistem ne more samodejno dovoliti uporabo parkirišča, zato morajo uporabiti domofon. Sistem lahko preverja tudi člane, ki zapuščajo parkirišče. Čitalnik na izhodu, lahko v sistemu preveri ali je član v tistem terminu dejansko obiskal center (da je bil vsaj na eni vadbi ali terapiji). Tako kot v primeru prihoda, kot tudi v primeru odhoda, sistem odloči ali se zapornica lahko odpre ali ne.