V idiličnem okolju Rogle na  nadmorski višini 1517 metrov, smo v Maju 2020 realizirali sistem kontrole pristopa na prostem. Novost tematske poti poimenovane Pot med krošnjami je 60 metrski tobogan, ki se z vrha razglednega stolpa vije skoraj do dna. Obiskovalci bodo na vrhu stolpa kupili eno ali več vstopnic za spust. Vstopnice bodo validirali na omejevalniku prehoda. QR koda natisnjena na vstopnici bo lahko veljala za enega ali več spustov s 37 metrskega stolpa.
Celoten sistem bazira na programski opremi eKlik, prek katere osebje izstavlja davčno potrjene račune, vodi statistiko prodaje, blagajniški dnevnik, preglede, itd. Prek servisa KlikController, program eKlik v realnem času komunicira s čitalcem Klik16, ki je vgrajen v omejevalnik prehoda. Na čitalec Klik16 je vezan še “image” čitalec QR in EAN kod. Vsaka prebrana QR koda se prek internet omrežja, posreduje na KlikService, ki v podatkovni bazi preveri veljavnost kode. Slednji omejevalniku po isti poti sporoči ali je koda veljavna ali ne. Če je koda veljavna, čitalec Klik16, omejevalniku posreduje informacijo, da sproži cikel za 1 prehod. Prek števca prehodov je poskrbljeno tudi, da čitalec prejme informacijo ali je prehod dejansko bil opravljen ali ne. V primeru, da prehod ni bil opravljen bo QR koda še vedno veljavna. V tem primeru bo lahko obiskovalec ponovno prebral kodo in izkoristil neuporabljeno vstopnico.
Naročnik bo lahko podatke o prometu enostavno in hitro računovodstvu posredoval prek VOD xml računovodskega standarda, dnevne promete pa bo sistem samodejno prek elektronske pošte posredoval na elektronski naslov uprave.
Del dogovora je tudi, da bomo sistem v nadaljevanju, glede na pridobljene izkušnje in opažanje že dodatno prilagodili potrebam naročnika. Možnost prilagajanja sistema naročniku je bila bistvena prednost pred konkurenco.