Poleg brezplačne brezične dostopne točke WiFi, svojim obiskovalcem ponudite tudi računalnik, prek katerega lahko preverijo svojo spletno pošto, najnovejše dogajanje doma in v svetu, pokukajo na svoj Facebook profil in še bi lahko naštevali.

V današnjem času, ko je širokopasovna povezava na voljo že na vsakem koraku vam  manjka samo še manj zmogljiv računalnik, katerega postavite na vidno mesto v svojem centru. Cene NetTop računalnikov so že zanemarljivo nizke zato je Internet kotiček logična pridobitev vsake poslovne enote v kateri se giblje večje število ljudi.

Internet kotiček
Ker računalnik ne potrebuje Windows operacijskega sistema in so na voljo številne distribucije Linux-a je izvedba projekta preprosta in predvsem poceni. Kaj potrebujemo?
  • Manj zmogljiv računalnik (priporočamo NetTop) z nameščenim operacijskim sistemom Windows ali Linux
  • Prostor za postavitev računalnika
  • LAN (UTP) linijo od razdelilne omarice - routerja do mesta na katerem bo postavljen računalnik oz. brezžični router in brezžično mrežno kartico

Brezžična dostopna točka

Za postavitev brezžične dostopne točke zadostuje kvaliteten usmerjevalnik (router) in širokopasovna povezava. Za brezžično točko ne potrebujete najemati nove širokopasovne povezave, ampak lahko uporabite obstoječo. Bistveno je, da usmerjevalnik priključimo na obstoječe omrežje na WAN vrata in na usmerjevalniku nastavimo maksimalno pasovno širino, ki jo lahko brezplačna dostpona točka zasede. Slednji ukrep bo preprečili, da vam gostje zasedejo celotno pasovno širino in vas pustijo z izredno počasno spletno povezavo.

Brezžično točko je priporočljivo zaščititi z geslom, saj imajo lahko nekatere naprave težavo s priklopom v nezaščitena omrežja, kar je povezano z varnostnimi vprašanji.