Za večje športne dvorane, ki imajo vodene vadbe v več kot eni dvorani smo pripravili modul, ki brez potrebe po uvedbi kontrole pristopa s fizičnimi zaporami (trirogi, električne ključavnice) omogoča učinkovit nadzor nad prisotnostjo na vodenih vadbah, tečajih, itd.

Zahteve za uvedbo so LCD monitor z računalnikom, za kar priporočamo AllInOne računalnike, ki imajo vse komponente vgrajene neposredno v monitor, ter čitalec brez-kontaktnih kartic. Center mora imeti tudi uveden sistem za slikanje članov, tako da imamo v bazi vse slike članov. Sistem nadzora deluje na naslednji način:

Preden se vadba prične inštruktor prek registracije s svojo kartico resetira sistem in ga postavi na 0. Ko člani prihajajo na vadbo se morajo z brez-kontaktno člansko kartico ali drugim brez-kontaktnim RFiD medijem registrirati na čitalcu, tako da svojo kartico približajo čitalcu. Sistem prebere člansko številko in na zaslonu prikaže sliko člana v mreži. Na zaslonu lahko naenkrat prikažemo do 40 slik vadečih, v spodnjem desnem kotu pa se nahaja števec, ki šteje skupno število članov, ki so se registrirala na terminalu. Pred pričetkom vadbe vaditelj prešteje vse prisotne in število primerja s tistim prikazanim na zaslonu. Če se številke ujemajo, lahko prične z vadbo, v nasprotnem primeru naredi kontrolo vadečih. Na zaslonu lahko tudi preveri če je bil registriran član, ki nima veljavne karte za vadbo, ki je trenutno v teku. Takšni vadeči so tudi diskretno izpišejo s klikom na tipko v spodnjem desnem kotu, tako da lahko vaditelj izvede nadaljnje postopke. V primeru, da imamo na recepciji izveden sistem kontrole pristopa s fizično oviro, pa lahko nepooblaščenim vadečim ob koncu ure preprečimo avtomatski izhod. V tem primeru se mora obrniti na receptorja s katerim razrešita nastalo situacijo.

Po končani vadbi sistem ponovno resetiramo in ga pripravimo na naslednjo vadbo. Skratka ponujamo vam močno orodje za zanesljiv nadzor vodenih vadb, brez postavljanja fizičnih zapor.