Nova verzija programa Group mail Business poleg nepogrešljive direktne povezave s programsko opremo eCheck prinaša tudi novo funkcijo Autoresponder.

Funkcija Autoresponder omogoča podobne funkcije kot modul ePOS - eSMS le s to razliko, da gre v tem primeru za pošiljanje elektronske pošte namesto SMS sporočil. V opravilnik nastavimo pogoje po katerih želimo, da se samodejno ob določenih dogodkih, razpošlje elektronska pošta. Brez kasnejšega ročnega poseganja, bo program ob zaznanih pogojih, ki ustrezajo nastavljenim filtrom, samodejno razposlal elektronsko pošto, s tekstom oz. predlogami, ki smo jih nastavili.

Za primer naj navedemo le nekaj najpogostejših.

  • vpis novega člana: program zvečer avtomatsko preveri novo vpisane člane in razpošlje emaile z dobrodošlico, nekako v smislu zahvale za izkazano zaupanje ob vpisu v vaš športni center,
  • potekla karta: dva dni pred potekom mesečne karte, član prejme opomnik, da mu dne xxx poteče mesečna karta,
  • član, ki ni podaljšal karte: samodejno se pošlje predloga z besedilom, ki članu ponudi dodatni popust če karto podaljša v naslednjih nekaj dneh,
  • nakup določenega izdelka: ob nakupu izdelka, se samodejno pošljejo navodila oz. predstavitev kupljenega izdelka,
  • čestitka ob rojstnem dnevu,
  • ...

Skratka, gre možnost prilagoditve sistema vašim lastnim potrebam s katerim izboljšate interakcijo s svojimi kupci (člani) in si zagotovite prednost pred konkurenco.