S pomočjo članskih kartic z RFiD tehnologijo lahko člani vse dni v letu, tudi med vikendi in prazniki, svoje telo razgibavajo že od 4.45 ure zjutraj. Dobrodošla novost za vse, ki si želijo nabrati moči pred pričetkom delovnega dne.

Sistem temelji na programski opremi eKLIK oz. na produktu eCheck, ki je v prvi fazi program za vodenje evidence članov, izdajanje računov, odštevanje obiskov, itd. V prvem koraku je potrebno člana vpisati v šifrant strank in mu dodeliti člansko kartico, ki temelji na brezkontaktni tehnologiji RFiD. Vsaka kartica ima zapisano unikatno identifikacijsko številko, prek katere sistem prepozna člana in mu dodeli pravice na podlagi kupljene karte.

Na notranjo stran vhodnih vrat (zaščita proti vandalizmu) je bil nameščen čitalec brezkontaktnih kartic, na zunanji strani vrat pa se v posebnem ohišju nahaja antena. Čitalnik je na eni strani prek RS485 komunikacije in konverterja povezan na centralni računalnik na katerem je nameščen program eCheck, ter na drugi strani na električno ključavnico vhodnih vrat. Vse skupaj napaja 12V enosmerni pretvornik.

V času ko je center uradno zaprt, vstop brez ustrezne RFiD kartice ni mogoč. Vrata so zaklenjena z električno ključavnico in vstop ni mogoč. Prav tako vstop ni mogoč med 23:00 in 4:45 uro. Član, ki ima plačano vadnino lahko center obišče s svojo člansko kartico tudi v času, ko je ta uradno zaprt, vendar pa ga sistem vsakič preveri. Ko kartico prisloni na čitalnik, ta računalniku posreduje identifikacijsko številko. Računalnik preveri, če ima član plačano članarino in vadnino, ter trenutno uro. Če identifikacijska številka ustreza vsem kriterijem, računalnik čitalniku posreduje dovoljenje za vstop, ki ga čitalnik posreduje električni ključavnici.

Sistem je izredno prilagodljiv, saj lahko odločanje o tem kdo lahko vstopi prepustimo  informacijskemu sistemu (na podlagi vnaprej določenih parametrov) oz. administratorju oz. skrbniku sistema.

Dodatna prenost je tudi v tem, da lahko zaporedno vežemo neomejeno število čitalnikov, na razdaljah vse do 1km in tako sistemu podredimo vsako napravo v centru.