Finančna uprava želi seznaniti lastnike davčnih blagajn in njihove zaposlene, da bodo izdani računi v sistemu davčnih blagajn pomemben element za namene nadzora dela in zaposlovanja na črno. Oznaka fizične osebe, ki izda račun z uporabo elektronske naprave je namreč sestavni del računa. Podatki o tej osebi se bodo za vsak izdan račun pošiljali na finančno upravo, ki bo z analizo tveganja v okviru svojih pristojnosti preverjala morebitne kršitve obsega opravljenega dela legalnih zaposlitev in davčne zakonodaje, prav tako pa bo na terenu preverjala dejansko identifikacijo fizičnih oseb, ki izdajajo račune. Zavezance in zaposlene želimo seznaniti, da bo zelo pomembno, v imenu katerega zaposlenega pri zavezancu/podjetju je izdan račun, hkrati pa morajo biti na to pozorni tudi zaposleni, da ne bi kdo njihovega identifikacijskega znaka zlorabljal.

Od 2. januarja 2016 je uporaba davčnih blagajn obvezna za zavezance, ki:
  • morajo izdati račun za dobavo blaga ali storitev,
  • morajo voditi poslovne knjige in evidence,
  • za dobavljeno blago ali storitev prejmejo plačilo v gotovini (bankovci, kovanci, plačilnaali kreditna kartica, ček itd.)

Izdani računi v sistemu davčnih blagajn so hkrati pomemben element za namene nadzora nad zaposlovanjem in delom na črno. Oznaka fizične osebe, ki izda račun z uporabo elektronske naprave, je namreč sestavni del računa. To oznako (npr. Račun izdal: PRODAJALEC 1) določi lastnik davčne blagajne, ki pa mora biti povezana z davčno številko fizične osebe, ki izdaja račun. Z vsako izdajo računa preko sistema davčnih blagajn se informacija o fizični osebi (operaterju), posreduje na finančno upravo. 

Podatek o identifikaciji fizične osebe potrebuje Finančna uprava RS za namene nadzora nad zaposlovanjem in delom na črno. Podatek je potreben pri ugotavljanju dejanskega stanja obsega opravljenega dela legalnih zaposlitev, kakor tudi pri izvajanju nadzora zaposlovanja na črno. 

S prenosom pristojnosti nadzora zaposlovanja na črno in izvajanjem nadzorov s pomočjo mobilnih oddelkov Finančne uprave RS se je povečala prisotnost nadzornikov na terenu in število opravljenih nadzorov. Od 18. 8. 2014 do 30. 11. 2015 je bilo s strani uradnih oseb Finančne uprave RS po določbah ZPDZC-1 izvedenih 14.118 nadzorov in v postopkih izrečenih za 2,5 milijonov evrov glob. Nadzori se izvajajo pretežno z mobilnimi enotami, ki imajo delovničas 24 ur na dan in 7 dni na teden.

Poostreno nadziranje na področju dela in zaposlovanja na črno je prispevalo k večjemu obsegu prijav tudi rednih zaposlitev in zavarovanj. Kljub temu pa v postopkih nadzora ugotavljamo, da delodajalci zaposlujejo delavce za krajši delovni čas, čeprav delajo poln delovni čas. Prav tako se še vedno odkrivajo zlorabe podjemnih pogodb za dela, ki imajo elemente delovnega razmerja in bi morala biti sklenjena pogodba o zaposlitvi. Plačila za delo v okviru neprijavljenega delovnega časa delodajalci najlažje zagotavljajo tam, kjer je poslovanje gotovinsko. Kršena je delovno pravna zakonodaja in hkrati davčna zakonodaja, saj so delavci zaposleni za čas, ki ni uradno prikazan kot zaposlitev, za delo so običajno plačani v gotovini, davki in prispevki od tega pa niso plačani. 

Podatek o identifikaciji fizične osebe, ki izda račun z uporabo elektronske naprave (operaterja na blagajni), se potrebuje tudi za identifikacijo osebe, ki v finančnem nadzoru lahko da pojasnila o spremembah podatkov na računu, oziroma za identifikacijo osebe, ki je morebiti nedovoljeno spremenila račun. 

Zaradi tega morajo biti delodajalci še posebej pozorni na to, kako zaposleni uporabljajo svoj identifikacijski znak pri izdaji računa, hkrati pa morajo biti na to pozorni tudi zaposleni, da ne bi prišlo do zlorab njihovega identifikacijskega znaka. 

Podatki o identifikacijski številki zaposlenega, ki izda račun, bodo ključnega pomena za analizo tveganja pri nadzoru dela in zaposlovanja na črno. Gospodarski subjekti in zaposleni se morajo zavedati pomena svoje identifikacije, s katero potrdijo izdajo računa, določene pa se tudi globe za neustrezno uporabo identifikacijske številke operaterja. 

Odnosi z javnostmi,
Finančna uprava RS