Davčne blagajne bo treba uporabljati od 2. januarja 2016. Tisti ki bodo želeli, bodo lahko davčne blagajne uporabljali že od 1. decembra 2015. 
Vsem, ki bodo morali uporabljati davčne blagajne, svetujemo, da jih v praksi preizkusijo že decembra 2015, ki je neke vrste prehodno ali poskusno obdobje in ne šele takrat, ko bo uporaba že obvezna, to je 2. 1. 2016. Do 27. 11. 2015 je 5.899 različnih zavezancev prevzelo 7.005 namenskih digitalnih potrdil, ki so nujno potrebna za delovanje davčne blagajne. 
Kdo mora uporabljati davčne blagajne? 
Uporabljati jih morajo zavezanci, ki izpolnjujejo vse tri naštete pogoje hkrati:
 • morajo izdati račun za dobavo blaga ali storitev,
 • morajo voditi poslovne knjige in evidence,
 • za dobavljeno blago ali storitev prejmejo plačilo v gotovini (bankovci, kovanci, plačilna ali kreditna kartica, ček itd.)
Davčne blagajne naj bi uporabilo okrog 70.000 davčnih zavezancev. 

Kaj je treba urediti za namen izdajanja računov iz davčnih blagajn? 
Za izdajo računa z uporabo elektronskih naprav mora imeti zavezanec naslednje stvari:

 • ustrezno elektronsko napravo (računalnik, tablica, pametni telefon, registrska blagajna),
 • prilagojeno programsko opremo za izdajo računov,
 • tiskalnik za izpis računov,
 • dostop do interneta,
 • namensko digitalno potrdilo (je brezplačno in se prevzame prek eDavkov) več… 
 • obvestilo o obveznosti izdaje računa in izročitve računa kupcu ter obveznosti kupca, da prevzame in zadrži izdani račun, več… 
 • interni akt o popisu poslovnih prostorov, dodelitvi oznak poslovnim prostorom in pravilih za dodeljevanje zaporednih številk računov (vzorci so objavljeni na spletni strani FURS na strani – od strani 117 do 123), 
 • pred prvo izdajo računa morajo FURS-u sporočiti podatke o poslovnih prostorih (to storijo s pomočjo oz. preko davčne blagajne) več na strani 25-26
 • za primer okvare elektronske naprave rezervna vezana knjiga računov, ki jo je potrebno pred izdajo računa iz vezane knjige računov potrditi na e-Davkih.

Odnosi z javnostmi, Finančna uprava RS