Od 2. do 7. januarja 2016 so nadzorniki Finančne uprave RS (FURS) pri zavezancih za davčne blagajne izvedli 1.191 postopkov nadzora. Pri tem so bile v 85 primerih (7 odstotkih) ugotovljene nepravilnosti. V vseh omenjenih primerih so bila izrečena opozorila. Glede na ugotovitve s terena po prvem tednu lahko zaključimo, da se tisti zavezanci, ki do roka niso uspeli pravočasno implementirati davčnih blagajn, pospešeno vključujejo v sistem. Statistika kaže, da jih v sistem pristopi tudi več kot 200 vsako uro.
Statistika pristopa zavezancev in prve izkušnje
FURS redno izvaja monitoring pristopa zavezancev v sistem davčnih blagajn. 
Statistika do danes, 8. januarja 2016, do 10.00 ure: 
  • 40.723 zavezancev, je prevzelo 51.539 namenskih digitalnih potrdil (zavezanci lahko, če tako želijo, za vsako elektronsko napravo uporabljajo ločeno digitalno potrdilo) 
  • 27.200 zavezancev uporablja davčne blagajne 
  • 39.943.581 je število vseh davčno potrjenih računov
V javnosti se pojavljajo zaključki, da je v sistem vključena le dobra tretjina vseh davčnih zavezancev (vseh naj bi bilo 60-80 tisoč). Ob tem poudarjamo, da so navedene številke zgolj ocene FURS, saj podatkov o natančnem številu zavezancev, ki poslujejo z gotovino, ni. Prav tako je potrebno poudariti, da določeni zavezanci poslujejo z gotovino zelo redko in se jim posledično še ni bilo potrebno vključiti v sistem. Pričakujemo, da se bo to dogajalo skozi celo leto. 
Poleg tega se v prvih dneh januarja v sistem pospešeno vključujejo zavezanci, ki do roka niso uspeli pravočasno implementirati davčnih blagajn. Statistika kaže, da jih v sistem pristopi tudi več kot 200 vsako uro. 
Morebitni očitki, da sistem davčnih blagajn pri FURS upočasnjuje izdajo računov pri poslovnih subjektih, niso utemeljeni. V kolikor prihaja do daljših zakasnitev pri izdaji, je to zaradi neustreznih programskih rešitev ponudnikov davčnih blagajn. Tudi, če bi bil sistem FURS popolnoma nedostopen, mora davčna blagajna izdati račun najpozneje v roku štirih sekund. Takšen račun sicer v tistem trenutku ni potrjen na FURS (nima EOR številke), davčna blagajna pa ga potem avtomatično skuša potrditi na FURS za nazaj, ko vzpostavi povezavo. 
Nadzorne aktivnosti FURS 
Do 7. januarja 2016 je bilo izvedenih 1.191 postopkov nadzora, v katerih so bile ugotovljene nepravilnosti v 85 primerih. V vseh 85 primerih so bila izrečena opozorila. 2/2 Glede na ugotovitve iz terena za zdaj ne moremo govoriti o sistemskem izogibanju vstopa v sistem davčnega potrjevanja računov.
 Nadzorniki FURS zavezancem, ki še niso vključeni v sistem, vendar delajo v smeri vključitve, postavijo nekajdnevni rok, v katerem morajo vzpostaviti povezavo in potrjevati račune. Po tem sledi ponoven obisk. Če se na uvedbo davčnih blagajn ne pripravljajo, lahko takšnega zavezanca tudi kaznujejo.
 V zvezi z obveznostjo potrošnikov, da zahtevajo in vzamejo račun, nadzorniki FURS še naprej izvajajo preventivne aktivnosti, s katerimi informirajo in ozaveščajo potrošnike o njihovi obveznosti. V ta namen je bilo doslej potrošnikom razdeljenih preko 21.000 letakov. 
Zaznane tehnične nepravilnosti na računih 
V kasnejših mesecih se bodo nadzorniki usmerili tudi na zavezance, ki sicer potrjujejo račune, vendar so v podatkih zaznana odstopanja oziroma nepravilnosti. Z namenom, da zavezanci že pred nadzorom FURS odpravijo morebitna neskladja na računih, objavljamo do zdaj zaznane najpogostejše tehnične napake na računih: 
  • različni računi imajo enako ZOI številko; 
  • v kodi (QR, PDF417, 128) je zapisan napačen datum izdaje;
  • v kodi (QR, PDF417, 128) je zapisana napačna davčna številka izdajatelja; 
  • znesek davka glede na podatke o davčni osnovi in stopnji davka ni pravilno izračunan. 
V FURS menimo, da gre najverjetneje za tehnične pomanjkljivosti/napake na strani zavezancev oziroma njihovih razvijalcev/dobaviteljev opreme, ki jih o tem tudi sproti obveščamo. Če pa bomo zaznali, da gre za ponavljajoče se napake, ki trajajo dalj časa, bomo pri dotičnih zavezancih opravil nadzor in morebitne zlonamerne napake tudi sankcionirali. 
Odnosi z javnostmi, 
Finančna uprava RS