Lastniki igralnice Casino Astraea - igralni salon so se odločili optimizirati poslovanje recepcije, izboljšati nadzor nad vstopi in članom kluba omogočiti hitrejši vstop v salon. Pri tem so za dobavitelja omejevalnika dostopa izbrali naše podjetje.
Casino Astraea - igralni salon za vodenje baze igralcev uporablja programsko opremo Advansys, tako da smo se za samo integracijo omejevalnika dostopa povezali z njihovim dobaviteljem programske opreme. Podjetje Advansys je dobavilo svoj čitalec brezkontaktnih RFiD kartic, katerega smo vgradili v trirog. Avtorizacija poteka OnLIne, prek čitalca, ki je povezan s programom Advansys. Ko čitalec prebere serijsko številko kartice, prebrano številko pošlje programu, ki odobri ali zavrne vstop. Če dostop odobri zahtevo posreduje omejevalniku odstopa, ki sprosti roko in obiskovalcu omogoči vstop.
Poleg dostopa, prek članske kartice smo morali zagotoviti tudi integracijo s požarno centralo. Zahteva naročnika je bila, da v primeru požara, omejevalnik dostopa samodejno sprosti roko. V ta namen smo dodali modul, ki omogoča povezljivost omejevalnika dostopa s požarno centralo. V primeru požara, požarna centrala omejevalniku dostopa posreduje zahtevo za sprostitev roke, kar se zgodi v trenutku. Roka se sprosti in obiskovalcem omogoča neoviran izhod iz casinoja.
Casino Astraea - igralni salon načrtujejo v prihodnje sistem nadgraditi in prek omejevalnika dostopa omogočiti tudi izstop.
Sistem je bil integriran v enem dopoldnevu.