Tudi zelo dobre tehničnih rešitev, velikokrat prinesejo  nove probleme in ena od teh je tudi kontrola pristopa. Registracija z ustreznimi mediji, pa naj bo to magnetni zapis, črtna koda ali RFiD ne nudi 100% zanesljivosti, da je medij dejansko last osebe, kateri naj bi pripadal. Če problematiko najprej predstavim na konkretnem primeru:

Janez Novak je lastnik brezkontaktne RFiD kartice, prek katere ima neomejeno št. obiskov za fitnes center. Ker fitnes obišče le 1x tedensko, lahko v vmesnem času kartico posodi svojim sodelavcem, ki jo s pridom izkoristijo. Ker se med seboj dogovorijo in ustrezno organizirajo lahko fitnes center obiskujejo z eno kartico in s tem lastniku centra povzročajo materialno škodo. Ker ima fitnes center, kontrolo pristopa urejeno s trirogom na vhodu in receptorji niso pozorni, lahko marsikdo uspešno izkoristi najšibkejši člen sistema.

Modul za prikaz slik, sicer nudi ustrezen nadzor nad osebami, ki obiskujejo center, vendar le v primeru, ko ima receptor čas in motivacijo, da odkrije kršitelje. V nasprotnem primeru sam sistem ne nudi povsem zanesljive metode odkrivanja kršiteljev.

Ker bi ustrezno zanesljivost nudila le biometrična identifikacija, ta pa s strani Informacijskega pooblaščenca v zasebnem sektorju ni dovoljena, razen če gre za uslužbence podjetja. Pa še slednja rešitev je dovoljena le v primeru, ko uslužbenec v to pisno privoli.

Maneverskega prostora je bilo izredno malo, vendar rešitev obstaja. V navezavi s CLICK kontrolo pristopa lahko biometrijo uvedemo v katerem koli sektorju, brez potrebe po vlaganju zahtevkov pri Informacijski pooblaščenki za izdajo ustrezne odločbe. Za več informacij pošljite povpraševanje na info@1klik.si in zahtevajte ustrezno rešitev za vaše podjetje.