Program eCheck je bogatejši za modul direktne bremenitve

Povezava s svetovnim spletom omogoča vse več funkcij za olajšanje poslovanja. Eden takšnih je modul za Direktne bremenitve s katerim lahko svojim strankam omogočimo plačilo storitev prek trajnika.Modul direktne bremenitve (trajnik) zajema: pripravo računov z valutacijo in postavkami vezane na pogodbo, opozarjanje na oddajo paketov na banko in avtomatsko kreiranje računov z ali brez posebne položnice, izvoz direktnih bremenitev v paket, uvoz in obdelava paketov, ki prispejo prek sistema Meduza oz. Proklik.

Če želimo v sistem vpisati novo pogodbo je postopek naslednji. V šifrantu strank poiščemo stranko, ki želi skleniti direktno bremenitev (trajnik) oz. jo na novo vpišemo, če še ni naša stranka. V šifrant pogodb dodamo novo pogodbo, kateri lahko definiramo tudi veljavnost od-do.

Če imamov nastavitvah že aktivirana odložena plačila, lahko prek stranke za katero delamo direktno bremenitev odpremo blagano in naredimo prvi račun za prvo direktno bremenitev. Ko je račun pripravljen izberemo gumb F9-Odloženo plačilo in v oknu izberemo Datum zapadlosti. To mora biti v primeru direktnih bremenitev 8., 16. ali 28. ti dan v mesecu!

Postopek ponovimo za vse direktne bremenitve.

Ko se bliža termin za oddajo direktnih bremenitev na banko nas program opozori na oddajo paketa x dni pred 9., 16. oz. 28-tim dnevom v mesecu( glede na št. dni definirano v nastavitveh). Banka zahteva, da paket z direktnimi bremenitvami pošljemo vsaj 2 dni pred datumom bremenitve. Paket generiramo pod Pregledi, kjer tudi izpišemo list s spiskom bremenitev, ki bodo v paketu. Paket prek Meduze ali Proklika oddamo na banko. Ko generiramo izvoz, lahko sočasno tudi natisnemo račune, ker je potrebno stranko pisno obvestiti o vsaki direktni bremenitvi, ki gre v realizacijo.

Ko banka generira povratni paket, ga shranimo v mapo za uvoz direktnih bremenitev in paket pregledamo pod Pregledi. Na izpisu so informacije o novih otvoritvah direktnih bremenitev za katere je banka zgenerirala ID-je, o uspešno opravljenih odtegljajih in tudi o neuspešnih.

Direktne bremenitve, katerim še ni zapadla valuta, lahko na zahtevo stranke tudi prekličemo oz. odstranimo iz sistema.
Galerija slik

 

Povezani produkti

ePOS - Modul za vodenje direktnih bremenitev

Omogočite strankam enostavno plačilo svojih obveznosti prek mesečnega trajnika. Banka bo ob izbranem obdobju uredila odtegljaj zneska s tekočega računa dolžnika in vam informacije o odtegljajih posredovala prek izmenjevalne datoteke.
eCheck programski paket za športne centre, plesne šole, terme,...

eCheck je odlično programsko orodje, za spremljanje obiskanosti vseh vrst centrov. S pestro izbiro funkcij lahko postane vodenje centra enostavno preprosto...
Povezane novice
Ni povezanih novic