Vnos povratnice

V osnovnem oknu programa eKlik kliknemo na Prevzemnica (slika 1).


Slika 1

Odpre se obrazec v katerem so prikazani vsi že vpisani prevzemi in povratnice.


Slika 2

Vnos nove povratnice

Za vnos nove povratnice v zgornjem levem kotu kliknemo na gumb 'Dodaj' in iz spustnega seznama izberemo opcijo 'Povratnica' (Slika 3).


Slika 3

Če imamo na poslovalnici nastavljenih več skladišč, nas bo program najprej pozval, da izberemo skladišče iz katerega bomo delali povratnico. Nato se odpre obrazec za vnos nove povratnice (slika 4).


Slika 4

Najprej se postavimo v polje 'Dobavitelj' in v seznamu, ki se odpre, izberemo dobavitelja oz. podjetje kateremu vračamo blago. Če dobavitelj še ni vpisan, lahko prek iskalnega okna s klikom na gumb 'Dodaj podjetje' (v spodnjem delu iskalnega okna), odpremo obrazec za urejanje in dodajanje podjetij.

Ko nastavimo podjetje, lahko vpišemo številke in datume veznih dokumentov v polja 'Številka dobavnice' in 'Številka fakture'. Načeloma v polje 'Št. dobavnice' vpišemo številko dokumenta, ki nam ga je ob prevzemu blaga izročil prevoznik oz. dobavitelj.

Ko vpišemo vezne dokumente, se na desni strani postavimo v iskalno okno za iskanje po artiklih. Postavimo se v iskalno polje za iskanje po Nazivu ali polje za iskanje po šifri in poiščemo prvi artikel, ki ga želimo dodati na povratnico.


Slika 5

NAMIG: če želimo iskati znotraj besede po nazivu ali šifri, najprej vpišemo znak %. Npr. če želimo po polju Naziv, poiskati vse artikle, ki imajo v besedi 'čokolada', v iskalno polje Naziv vpišemo '%čokolada' (brez apostrofov - brez znaka ').


Ko najdemo artikle ga s tipko enter ali dvoklikom miške, dodamo na dokument - spodnji del okna. Vsi artikli, ki so v spodnjem delu okna, bodo na dokumentu (povratnici). Če želimo artikel odstraniti iz seznama, na vrstico artikla kliknemo z desno tipko miške. Prikaže se meni, v katerem izberemo opcijo 'Briši'.

Ko na seznam dodamo vse artikle katere vračamo dobavitelju, lahko po zgledu dela v programu Excel pričnemo z urejanjem cen, popustov in količin. ZELO POMEMBNO: količine na dokumenti Povratnica morajo imeti predznak MINUS!


POZOR: pri nabavnih artiklih je potrebno biti pazljiv na vrednosti v stolpcu Volumen! Nabavne artikle v večini primerov ne vodimo v KOS-ih ampak v kilogramih, litrih, ... V polje Volumen program prepiše vrednost iz šifranta artiklov. Ker je lahko ob določenih dobavah, dobavljena vsebina drugačna od nastavitve v šifrantu, je potrebno biti pozoren na vsebino embalaže.

Primer: ob prvi dobavi, smo v šifrant artiklov vpisali nabavni artikel vino Janževec. Postavko smo poimenovali 'Janževec L'. V polje Volumen smo vpisali, da ena steklenica vsebuje 0,70L pijače. Vsakič, ko delamo prevzem artikla 'Janževec L', bo program v stolpec 'Volumen' samodejno vpisal vrednost 0,7. Če bomo npr. naredili prevzem za 10 steklenic vina Janževec, bo program v zalogo dodal 7,0L vina in ne 10 steklenic.Ko na povratnico dodamo vse postavke in pravilno nastavimo količine in Volumen, naredimo predogled dokumenta s klikom na gumb 'Tiskaj'. Gumb je v spodnjem levem delu okna. Dokument najprej pregledamo na zaslonu (predogled). Če s kontrolo dokumenta ugotovimo, da smo vse vrednosti pravilno nastavili, zapremo predogled s klikom na rdeči okrogli gumb z znakom X. Sedaj lahko dokument potrdimo s klikom na gumb 'Potrdi dok.'


POZOR: artikli s povratnice bodo šli iz zalogo, ko dokument potrdimo (ko dokument dobi številko). Dokler dokument ne potrdimo je dokument v pripravi in ni upoštevan v zalogiUrejanje obstoječe povratnice

V osnovnem oknu programa eKlik, izberemo opcijo 'Prevzemnice' (slika 1). Odpre se obrazec z vsemi prevzemi in povratnicami vpisanimi v tekočem letu. V zgornjem levem delu okna lahko nastavimo filtre datum od, datum do, dobavitelj, itd. prek katerih lahko hitreje najdemo iskani prevzem. Nastavitve filtrov moramo potrditi s klikom na gumb 'Osveži'. Gumb 'Osveži' se nahaja v menijski vrstici na vrhu programa.

Ko najdemo povratnico nanjo dvakrat kliknemo z miško ali pa ga označimo in v menijski vrstici kliknemo na gumb 'Popravi'. Odpre se označena povratnica. Sedaj lahko popravimo količino oz. s klikom z desno tipko miške na vrstico artikla, odpremo meni v katerem izberemo ukaz 'Briši'.

Dokumenti