Sistem vodenja dobroimetij

Sistem dobroimetja temelji na sistemu Vrednostnih bonov. Razlika je v tem, da Vrednostni bon izdamo na št. vrednostnega bona, Dobroimetje pa naložimo neposredno na profil člana. Prednost dobroimetja je v tem, da se podatek o stanju dobroimetja (znesku) hrani v programu na profilu člana. Seveda je v tem primeru pogoj, da mora biti oseba, ki si želi naložiti dobroimetje vpisana v bazo članov.

Vnos vrednostnega bona v šifrant

V osnovnem oknu programa eKlik, odpremo šifrant Storitev. 

V desnem delu izberemo gumb 'Dodaj' in iz seznama izberemo opcijo 'Dobroimetje'. Pod polje 'Šifra' lahko vnesemo poljubno šifro npr. 'DB' v polje 'Naziv' pa vpišemo 'Dobroimetje'. Ker pri prodaji dobroimetja ne gre za plačilo blaga ali storitve ampak gre za menjavo plačilnega sredstva, dobroimetje ni obdavčeno, zato davčno stopnjo nastavimo na 0%. Ceno z DDV vpišemo 1,00 EUR

Shranimo vnos in zapremo šifrant Storitev.
Nakup dobroimetja s strani člana

Nakup Dobroimetja lahko opravi le član, ki je vpisan v šifrant strank!

Odpremo recepcijo in v desnem delu kliknemo na gumb 'Poišči stranko'. Odpre se Prijavno/Odjavno okno. Kliknemo na gumb 'Blagajna' na desni strani. Odpre se blagajna. Poiščemo postavko 'Dobroimetje' in jo s tipko Enter ali dvoklikom miške dodamo na blagajno (račun). Odpre se obrazec za vnos zneska (slika 2).


Slika 2

V polje 'Znesek DDV' vpišemo znesek, ki ga želi stranka naložiti na svoj račun in vnos potrdimo s klikom na gumb 'Shrani'. Če se pri vnosu zneska zmotimo, se v levem delu blagajne postavimo na postavko 'Dobroimetje' in v zgornjem levem delu kliknemo na gumb 'Popravi'. Na ta način ponovno pridemo do okna na sliki 2, kjer lahko popravimo napačno vpisani znesek. Na račun lahko v tem trenutku dodamo še druge storitve ali artikle. Ko želimo izstaviti račun, kliknemo na gumb 'F11 Tiskaj račun' in izberemo način plačila oz. razdelimo plačilo (npr. delno plačilo s kartico, delno plačilo z gotovino,...). Izpis računa potrdimo s klikom na gumb 'F11 Tiskaj račun'.

Sedaj smo dokončali dodajanje dobroimetja na profil stranke.

Unovčenje Dobroimetja

Član lahko z naloženim dobroimetjem plačuje, tako storitve kot artikle. Prodaja v tem primeru poteka kot v primeru, ko želi član nekaj kupiti na gotovino, kartico ali kak drug način plačila. Ko na blagajnop dodamo vse storitve oz. artikle, s klikom na gumb 'F11 Tiskaj račun', prikličemo obrazec za izbiro načina plačila.


Slika 3

V primeru, da ima člana noloženo Dobroimetje, se bo kot prva izbira prikazala vrstica 'Dobroimetje'. Izpisan je tudi znesek, ki ga član še lahko črpa iz dobroimetja. Če je znesek računa nižji od zneska dobroimetja, potem lahko samo še izpišemo račun s klikom na gumb 'F11 Tiskaj račun' (spodaj levo). Če je znesek računa višji od zneska dobroimetja, potem z dvoklikom na vrstico Dobroimetje, odpremo razdelilnik. Prek razdelilnika lahko urejamo, kako bo plačan preostali znesek (razlika med zneskom na dobroimetju in zneskom računa).


Dokumenti