Prenosne karte - vnos in urejanje

Modul prenosne karte se uporablja v centrih, kjer želimo podjetjem, javnim ustanovam, klubom... ponuditi prenosno karto, ki jo kupi podjetje in je na voljo njihovim zaposlenim oz. članom.


V osnovnem oknu programa eKlik, kliknemo na opcijo 'Skupinske karte' (Slika 1). 

Slika 1

Odpre se šifrant 'Skupinskih kart'. V zgornjem levem kotu kliknemo na gumb 'Dodaj novega'. V polje 'Naziv kratek' vpišemo naziv skupine, kot želimo, da se bo prikazal receptorju na recepciji. V našem primeru bo to 'Skupina Telekom'.

Ko vpišemo naziv, se postavimo na zavihek 'Prenosne karte' (Slika 2). Tukaj imamo dva gumba. Eden je za ročni seznama, ki ni vezan na šifrant članov. Ta gumb se imenuje 'Dodaj kontakt'. Drugi gumb se imenuje 'Dodaj člana'.
Slika 2

Če izberemo gumb 'Dodaj člana', pomeni, da bomo iskali po seznamu članov, ki so že vpisani v šifrant članov. To pomeni, da že imamo vpisane podatke osebe (člana) in da že ima svojo lastno člansko številko.

Če izberemo opcijo 'Dodaj kontakt', pa pomeni, da bomo le zapisali priimek in ime osebe in v šifrantu članov ne bomo imeli shranjenih preostalih podatkov, kot so naslov, GSM, email, itd. Pri vnosu kontakta samo vpišemo zaporedno št. kontakta ter priimek in ime osebe. Vnos zaključimo s klikom na gumb 'Dodaj kontakt'.

Na ta način lahko vnesemo zaposlene podjetja, člane kluba, itd. Tako lahko podjetjem ponudimo koncept, da mora vsak zaposleni biti včlanjen in imeti lastno člansko kartico ali pa samo sporočijo priimke in imena in včlanitev zaposlenih ni potrebna.


UVOZ seznama iz preglednice Excel


Če seznam oseb za prenosno karto, dobimo v datoteki Excel, lahko te uvozimo prek gumba 'Uvoz' (Slika 3).


Slika 3

Da podatke uspešno uvozimo, morajo biti v ustrezni strukturi (formatu). Za uspešen uvoz, moramo v Excelu imeti 2 stolpca. Prvi mora biti poimenovan 'Code', drugi pa 'Contact' (Slika 4).


Slika 4

Stolpec Code mora vsebovati unikatno kodo, ki mora biti številka od 0 do 999999999. Ko podatke pripravimo, označimo stolpca Code in Contact (Slika 5). Kopiramo podatke z ukazom Kopiraj (Copy) in jih uvozimo s pomočjo klika na gumb 'Uvoz' (Slika 4). 


Slika 5


Dokumenti