Novosti v programu eKlik verzija 3.0.0.22

Konec Julija 2019 je bila objavljena verzija 3.0.0.22. Novosti:

 • Grafična izbira mize v gostinstvu: program se vrne nazaj na obstoječi prostor (zapomni si na katerem prostoru smo bili nazadnje), ko zapremo POS blagajno
 • Dodana je možnost vnosa podjetja prek spletnega iskalnik. Iščemo lahko po davčni številki ali nazivu podjetja. V šifrantu podjetij je bil dodan gumb 'Dodaj podjetje'
 • Uvoz uspešno plačanih trajnikov se sedaj lahko izvaja neposredno iz datoteke in ni več potrebno predhodno shranjevanje na lokacijo \Documents\SEPA\
 • V pregledu dokumentov v POS blagajni je bil odstranjen podatek koliko gotovine bi moralo biti po POS računih
 • Pri informativnem in pravem zaključku je bil odstranjen podatek koliko gotovine bi moralo biti (po računih)
 • V 'Prijavno/Odjavno okno je bil dodan zavihek 'Log dogodkov' prek katerega bo mogoče pri določeni stranki npr. preveriti zakaj je bil zavrnjen prehod na barieri kontrole pristopa ali druge informacije vezane na konkretno stranko/člana
 • Dodana je nova funkcija za podporo mobilni aplikaciji QCheck s katero lahko novi člani hitro in enostavno v vaš informacijski sistem pošljejo svoje osebne podatke. Stranka/član mora imeti predhodno že nameščeno aplikacijo in vpisane osebne podatke, receptorju le posreduje unikatno kodo prek katere se sproži varen prenos podatkov v informacijski sistem. V načrtu je še možnost pregleda splošnih pogojev in nastavljanje privolitev za GDPR
 • Dodelano okno za branje sporočil med zaposlenimi
 • Ob izdajo vrednostnih bonov se v POS blagajni preverjajo kode ročno vpisanih vrednostnih bonov, da ne bi pomotoma izdali dva vrednostna bona z enako kodo
 • Če je v nastavitvah vpisana nastavitev za koliko dni je odmik valute, program ob vnosu novega podjetja samodejno vpiše privzeto vrednost k novo vpisanemu podjetju. Npr. da imamo v nastavitvah vpisano vrednost 7, bo k vsakemu na novo vpisanemu podjetju pripisana ta vrednost. Ob vnosu novega dokumenta bo program samodejno zamaknil datum valute za 7 dni. Za koliko dni se zamakne datum valute lahko pri podjetju poljubno spreminjamo.
 • Urejen je šifrant davkov, prek katerega lahko uporabnik sam nastavlja kateri davki so v uporabi. Pri davčnih stopnjah se vklaplja in izklaplja status Aktiven
 • V recepcijo smo dodali zavihek, kjer lahko v navezi s kontrolo pristopa za parkirišča, pregledamo zasedenost
 • Dodan šifrant vozil, ki bo v nadaljevanju služil za izdelavo modula 'Potni nalogi'

Dokumenti