Kako lahko najdem račun izstavljen v določenem obdobju v določenem znesku

Zaradi dokazovanja nekega primera moramo za določeno obdobje najti nek določen znesek računa. Za primer vzemimo, da iščemo račun izstavljen v avgustu leta 2016 v znesku med 90,00 in 110,00 EUR NETO brez DDV.

V osnovnem oknu programa eKlik kliknemo na opcijo 'Račun' (Slika 1).


Slika 1

Odpre se obrazec i izdanimi računi v tekočem letu. V zgornjem levem delu okna nastavimo datumsko obdobje na 1.8.16 do 31.8.16 in v menijski vrstici kliknemo na gumb 'Osveži' (slika 2)


Slika 2

Program bo prikazal le račune izstavljene v izbranem datumskem obdobju. Kliknemo na naslovno vrstico stolpca 'Znesek' če želimo račune sortirati po 'Znesku brez DDV' oz. na naslovno vrstico stolpca 'Znesek DDV', če želimo sortirati po znesku z DDV (Slika 3). Sedaj je program račune razvrstil po znesku in na ta način lahko z drsenjem po seznamu poiščemo račun, ki ustreza iskanemu znesku.


Slika 3Dokumenti