Dodajanje novega prostora - centra v programu ePOS

Odpremo program ePOS (eCheck) in v meniju izberemo Šifrant->Prostori. Odpre se šifrant prostorov. V spodnji tabeli se prikažejo že vpisani prostori.

Vnos novega prostora (centra)
V levem desnem kotu izberemo gumb '+ Dodaj'. V polje 'Naziv' vpišemo ime novega prostora in desno od polja naziv izberemo vrsto (tip) prostora pri okvirju 'Vrsta vadbe'. 

  • Če vnašamo prostor v katerem ne bomo izvajali rezervacij izberemo opcijo 'Rekreacija'. Tak prostor je npr. fitnes.
  • Če vnašamo prostor za katerega bomo izvajali rezervacije (vezano na modul Booking) izberemo opcijo 'Booking'. Opcija booking načeloma pomeni, da delamo eno rezervacijo na eno prosto enoto npr. v masažnem salonu. Če imamo 4 masažne mize, lahko na eno masažno mizo rezerviramo le eno osebo naenkrat.
  • Če vnašamo prostor v katerem bomo izvajali vodene vadbe izberemo opcijo 'Vadbe'. Ta opcija omogoča, da na eno enoto rezerviramo več oseb naenkrat.
  • Opcija 'Prehod' je rezervirana za sisteme kontrole pristopa in te opcije ponavadi nastavlja tehnično osebje.

Opcije 'Odprto od' - 'do', 'Časovna enota' in 'Št. enot' nastavljamo le ko imamo v okvirju 'Vrsta vadbe' izbrano 'Booking' ali 'Vadbe'.
V polje 'Odprto od' - 'do' vpišemo od katere do katere ure naj bo izpisan koledar za rezervacije oz. vadbe.
V polju 'Časovna enota' nastavimo na koliko minut naj se v koledarju za rezervacije naredijo razdelki. Če bomo vpisali 10, bo koledar za vsako uro razdeljen na 6 okvirjev, kar pomeni da bomo lahko rezervacije vnašali na vsakih 10 minut.
V polje 'Št. enot' vpišemo koliko enot je na voljo v določenem prostoru. Če bomo kot prostor vnesli 'MASAŽNI SALON' v katerem so 4 masažne mize bomo v polje 'Št. enot' vpisali vrednost 4. Sedaj lahko s klikom na gumb'Enote' prikličemo okno za vpis imen posamezne enote. V primeru masažnega salona lahko vpišemo 'MIZA1', 'MIZA2 ', 'MIZA 3', 'MIZA4'. zA VSAKO ENOTO MORAMO KLIKNITI GUMB '+ Dodaj'. Navajam še primer za vnos prostora (centra) v katerem se izvajajo vodene vadbe s predpostavko, da imamo v našem centru 3 dvorane. Kot prostor (center) vpišemo 'DVORANE', v polje +Št. enot' vpišemo vrednost 3, v polje 'Časovna enota' pa največkrat zadostuje vrednost 30, kar pomeni, da bomo lahko vnašali vadbe na vsakih 30 minut. Sedaj s klikom na gumb 'Enote' na desni strani prikličemo okno za vnos imen posamezne dvorane (prostora). S klikom na gumb '+ Dodaj' vpišemo vsak prostor npt. 'REDEČA DVORANA', 'ZELENA DVORANA, 'MODRA DVORANA'. Vnos zaključimo s klikom na gumb 'Zapri'.

Dodajanje enot k obstoječemu prostoru (centru)

Če želimo k obstoječemu prostoru dodati novo enoto, se v oknu 'Vadbeni centri' v tabeli postavimo na prostor (center) za katerega želimo dodati več enot. S klikom na gumb 'Popravi' omogočimo popravljanje parametrov na izbranem prostoru (centru). V polju 'Št. enot' nastavimo novo število enot in spremembo potrdimo s klikom na gumb 'Shrani'. Sedaj s klikom na gumb 'Enote' odpremo šifrant enot, kamor lahko s klikom na gumb '+ Dodaj' vpišemo imena enot, ki jih želimo dodati.

Dokumenti