Ali lahko poročila (izpise) shranim v PDF in pošljem po elektronski pošti

Vse izpise pod Pregledi, lahko natisnemo, izvozimo v PDF, Excel, Notepad, Odložišče, itd.

Tiskanje in izvoz v PDF

V osnovnnem oknu programa eKlik, odpremo 'Pregledi'. Izberemo izpis, ki ga želimo natisniti ali izvoziti, nastavimo filtre (parametre) in kliknemo na gumb 'Osveži'. Na ekranu se bo prikazal oblikovan (formatiran izpis). Tega lahko natisnemo na izbrani tiskalnik (ikona tiskalnik) oz. shranimo v (ikona Disketa). Desno od Diskete se nahaja trikotnik. Če kliknemo na ta trikotnik, se bo odprl seznam dokumentov v katere še lahko naredimo izvoz. Ker v večini primerov dokumente pošiljamo v PDF formatu, v večini primerov v tem koraku nič ne spreminjamo. Kliknemo na disketo, izberemo lokacijo na katero želimo shraniti PDF in vpišemo ime datoteke, ter shranimo dokument.
Izvoz v Odložišče ali Excel


Ko smo Pregledih, izberemo izpis, katerega želimo izvoziti v Excel ali Odložišče. Na vrhu kliknemo na zavihek 'Tabelarični pregled'. Sedaj nastavimo filtre (parametre) in kliknemo na gumb Osveži. Podatki se bodo prikazali v tabelarični obliki. Če izpis zajema več različnih podatkov, bodo ti prikazani pod več zavihki. Postavimo se na zavihek, ki ga želimo izvoziti.V meniju sedaj kliknemo na gumb 'Izvoz'. Odprl se bo seznam formatov v katerega lahko izvozimo podatke. Izberemo Excel (ali Odložišče). Izberemo lokacijo na katero želimo shraniti podatke, vpišemo ime datoteke, ter shranimo dokument. Če podatke izvozimo v Odložišče, jih lahko s pomočjo funkcije Prilepi (Paste), "prilimamo" v ustrezen program za delo s preglednicami.Dokumenti