Splošni pogoji za nakup in uporabo programske opreme eKlik

Podjetje 1 Klik d.o.o. nudi mesečni najem programske opreme.

Brezplačni 30 dnevni preizkus

Vsem potencialnim kupcem programske opreme eKlik, nudimo brezplačni 30 dnevni preizkus programske opreme. Za prvi dan najema se šteje dan, ko aktiviramo davčno blagajno z davčnim potrdilom uporabnika programske opreme. Tega dne avtomatsko poteče tudi 30 dnevni preizkus!


OPOZORILO: programska oprema eKlik vključuje številne funkcije. Potencialni najemnik je dolžan preizkusiti vse funkcije, katere smatra, da so potrebne za njegovo poslovanje. Programiranje funkcionalnosti, ki niso del aktualne verzije programa eKlik je plačljiva storitev. Potencialni najemnik mora predložiti spisek zahtev in jih posredovati tehnični službi. Ta na podlagi opisa pripravi ponudbo. Ko potencialni najemnik potrdi ponudbo, se določi rok izvedbe in prične z delom. Posodobljena verzija vsebuje dodelave po dokumentu, katerega je tehnični službi, posredoval naročnik. Morebitne dodatne spremembe, ki niso bile navedene v dokumentu, so predmet nove ponudbe.


Razno

Mesečni strošek najema je odvisen od skupne vrednosti modulov v uporabi. Module se lahko dodaja in odvzema na mesečni ravni, vendar pa se za določene module zaračuna strošek namestitve in uvajanja npr. Modul direktne bremenitve.

V mesečni najem je vključena tehnična podpora prek elektronske pošte znotraj rednega delovnega časa med 8:30 in 15:30 uro. Za tehnično pomoč izven delovnega časa nudimo Vzdrževalno pogodbo. Mesečni znesek Vzdrževalne podpore se določa individualno, glede na odzivni čas in čas dneva v katerem je ta na voljo.

Program podpira izpis računov na POS tiskalnik naslednjih proizvajalcev: Bixolon (Samsung), Star, Epson, Partner. Programska oprema eKlik, omogoča izpis POS računov, tudi na večino drugih "no name" proizvajalcev. Vendar pa v primeru težav z nastavitvami teh tiskalnikov, izstavimo fakturo za porabljen čas za odpravo tehničnih težav. Ti so v večini primerov povezani z gonilniki za O.S. Windows in ne programsko opremo eKlik.

Pri plačilu najema za 12 mesecev vnaprej, priznamo dodaten 10% popust.

V mesečni najem ni vključeno:

 • Prva namestitev in osnovno uvajanje uporabnikov: 150,00 EUR
 • Prenos programske opreme na drug računalnik. Znesek: 100,00 EUR
 • Prenos podatkov na drugo pravno osebo. Znesek: 200,00 EUR OPOMBA: prenos licence na drugo pravno osebo je mogoč le če gre za istega lastnika in se nanaša na varstvo osebnih podatkov!

OPOMBE:
 • strošek namestitve in uvajanja je za eno licenco. Pri večjih projektih se strošek izračuna individualno in je prilagojen obsegu namestitve.
 • prenos programske opreme na drug računalnik ali drugo pravno osebo ni vključen v znesek mesečnega najema, saj je število prenosov povsem odvisno od uporabnika do uporabnika. Pri nekaterih se lahko zaradi težav s strojno opremo, prenos opravlja tudi več kot 2x v enem letu, pri nekaterih pa lahko naredimo le en prenos v daljšem časovnem obdobju

* Osnovna licenca: v primeru, da ima podjetje več poslovnih enot, se vrednost licence za dodatne poslovne licence izračuna iz vrednosti osnovne licence. 

Izključevanje modulov v dodatnih poslovalnica ni mogoče.

Neplačniki

Pridržujemo si pravico, da neplačnikom katerih skupni znesek zapadlih plačil presega 199,00 EUR izključimo možnost izdajanja računov, do poplačila zapadlih obveznosti. Neplačniki v tem primeru tudi niso upravičeni do tehnične podpore.

Tehnična pomoč

 • Uporabnik lahko za tehnično pomoč izven delovnega časa zaprosi od ponedeljka do petka med 15.00 in 22.00 uro ter v soboto, nedeljo ali ob praznikih med 7.00 in 22.00 uro prek spletnega obrazca na naslovu http://www.1klik.si/podpora/
 • Podjetje 1 Klik d.o.o. ne zagotavlja odzivnega časa izven delovnega časa! Odzivni čas je odvisen od razpoložljivosti tehničnega osebja.
 • Tehnična pomoč izven delovnage časa je plačljiva storitev in v nobenem primeru ni del Osveževalne ali najemne pogodbe.
 • Za Tehnično pomoč izven delovnega časa, lahko zaprosite le v primer, ko je popolnoma onemogočena uporaba programske ali strojne opreme, katero je dobavilo, in montiralo podjetje 1 Klik d.o.o.
 • Za Tehnično pomoč izven delovnega časa, lahko zaprosijo le uporabniki, ki imajo plačane VSE RAČUNE, katerim valuta še ni zapadla v plačilo.
 • Za tehnično pomoč z zagotovljenim odzivnim časom tudi izven našega rednega delovnega časa, lahko vaše podjetje sklene Pogodbo o vzdrževanju. Za več informacij o Pogodbi o vzdrževanju pošljete email prek elektronskega obrazca na naslovu http://www.1klik.si/kontakt/

Varnost podatkov

Programska oprema eKlik vsebuje mehanizem za samodejno izdelavo varnostnih kopij 1x dnevno. Varnostne kopije se hranijo v mapi Backup v ROOT mapi programa. V večini primerov je ta na lokaciji c:\1Klik\ oz. c:\1Klik\Backup\

Uporabnik programske opreme je dolžan sam poskrbeti za ustrezno hranjenje in kontrolo izvajanja varnostnih kopij podatkovne baze eKlik. Ob tehnični okvari diska ali druge strojne opreme, je uporabnik programske opreme eKlik, dolžan tehnikom podjetja 1 Klik d.o.o. priskrbeti varnostno kopijo z najnovejšimi podatki. V kolikor tega ne more zagotoviti, podjetje 1 klik d.o.o. ne prevzema nikakršne odgovornosti za izgubljene podatke. V tem primeru se tudi obračuna ponovna namestitev in konfiguracija podatkovne baze.


POZOR: Zaradi zelo nevarnih crypto virusov, svetujemo, da varnostne kopije dnevno pošiljate na oddaljeno lokacijo prek storitev kot so DropBox, GoogleDrive, OneDrive, ... itd. Če tega ne storite in pride do okužbe s crypto virusom, so varnostne kopije neuporabne, ker jih crypto virus šifrira in brez ključa za dešifriranje so le te neuporabne.


Podjetje 1 Klik d.o.o. nudi možnost prenašanja varnostnih kopij na lastne strežnike. Podatki so brez ustreznega ključa neuporabni, nadzor nad izdelavo varnostnih kopij pa prevzamejo tehniki podjetja 1 Klik d.o.o. Nudimo dnevno ali tedensko kopiranje, cena pa je odvisna od izbranega paketa.

Opis modulov

 • Materialno poslovanje: modul vključuje vse potrebno za vodenje trgovske in/ali gostinske dejavnosti, vključno s prevzemi, odpisi, lastno porabo, interno porabo, pregledi zaloge, kartic artiklov, inventuro,...
 • Direktne bremenitve: modul omogoča vnos SEPA pogodb za mesečno plačilo kart prek trajnika. Z vnosom pogodb je omogočena avtomatska izdelava XML datoteke za vnos v spletno banko in avtomatsko knjiženje uspešnih bremenitev.
 • eSMS: ob sklenitvi pogodbe eSMS lahko uporabnik pošilja SMS obvestila neposredno iz programske opreme. Pošiljanje se lahko tudi avtomatizira za naslednje primere: rojsni tan, pred potekom karte, ob vpisu člana, dnevni izkupiček,..
 • Vadbe/Tečaji: z vnosom Vodenih vadb ali tečajev v urnik, se posamezne vadbe poveže s kartami in na ta način program nadzira katere vadbe lahko član obiskuje s kupljeno karto. Program vključuje pregled prisotnosti na posamezni vadbi vključno z rezervacijami. Z rezervacijskim portalom iPoint koledar prenesete na splet, prek katerega članom omogočate spletne rezervacije na vadbe.
 • Kontrola pristopa: vsaka kontrolna točka v centru npr. vhodna vrata ali omejevalec (bariera, trirog) prehoda zahteva svojo licenco kontrole pristopa. Program v realnem času preverja veljavnost kart in št. veljavnih obiskov in kontrolira odpiranje vrat ali omejevalca glede na člana, ki v tistem trenutku želi vstopiti/izstopiti. Preverjanje je dinamično in prehod zavrača tudi v primeru zapadlih plačil, neveljavne letne članarine,...
 • Prenosne karte: v kolikor želite sodelovati s podjetji in jim omogočiti nakup prenosnih kart, ter prek programa voditi evidenco zaposlenih, vam to omogoča modul Prenosne karte
 • Poslovne enote: modul omogoča več poslovalnic za eni podatkovni bazi. Pregled nad prometom vseh poslovalnic skupaj ali po posamezni poslovalnici. Skupen šifrant artiklov in storitev, skupen šifrant članov in podjetij. Član lahko ob nakupu karte v eni poslovalnici, koristi karto v katerikoli poslovalnici ali samo v poslovalnici nakupa (odvisno od nastavitve kart)...

Uporabne informacije

Cenik programske opreme


Minamalne strojne zahteve

Oddaljeni dostop

Ena od lokacij mora biti definirana kot glavna (primarna) in na tisti lokaciji je fizično postavljen računalnik z nameščeno programsko opremo. Na primarnem računalniku mora biti nameščen OS Win10 Professionall. Računalnik in internet priključek na primarni lokaciji morata imeti statični IP naslov. Na glavnem računalniku naredimo nastavitve za oddaljeni dostop, tako da sekundarna poslovalnica do programa dostopa prek interneta. Nastavitev oddaljene povezave z uporabniškimi računi in nastavitvami routerja znaša 128,00 EUR Na primarni lokaciji mora našim tehnikom biti omogočen dostop do routerja oz. njegovih nastavitev. Modul eKlik – poslovne enote omogoča skupen pregled nad finančnimi podatki posamezne poslovalnice ali vseh poslovalnic skupaj. Omogoča prehajanje strank iz med poslovnimi enotami z eno karto, itd.

Min. sistemske zahteve za glavni računalnik so: Intel i5 procesor, 8GB pomnilnika, SSD disk 120 GB ali več, Win10 Pro

Zaradi varnostnih zahtev, glavni računalnik ne sme biti uporabljen za delovno postajo, ker bi bil na ta način preveč izpostavljen virusnim okužbam kar potencialno predstavlja veliko možnost za izpad sistema!

Slikanje strank v sekundarnih poslovalnicah ni mogoče prek oddaljenega namizja. V ta namen omogočamo namestitev programa zunanjega dobavitelja.

Tiskanje POS računov na sekundarni lokaciji je podprto le na tiskalnikih Star TSP-100, Bixolon STP-103 ali SRP-350!

Ljubljana, 24.01.2018Dokumenti