Sistem vodenja dobavnic in kreiranje zbirnega računa

POS blagajna eKlik omogoča izdajo Dobavnic podjetjem in članom (rednim strankam, ki so vpisane v šifrant strank). Dovoljenje za izdajo dobavnice podjetju ali fizični osebi, mora vključiti Administrator.


Vklop prodaje na dobavnico podjetju

V osnovnem oknu programa eKlik izberemo opcijo 'Podjetja'. Odpre se šifrant Podjetij. Prek iskalnika poiščemo podjetje kateremu želimo vključiti možnost prodaje na Dobavnico. Zgoraj levo, kliknemo na gumb 'Popravi' in v formi za vnos naredimo kljukico pri opciji 'Prodaja na dobavnico' (glej sliko 1).


Vklop prodaje na dobavnico pri fizični osebi (članu)

V osnovnem oknu programa eKlik izberemo opcijo 'Fizične osebe'. Odpre se šifrant fizičnih oseb (članov). Prek iskalnika poiščemo osebo kateri želimo vključiti možnost prodaje na Dobavnico. Zgoraj levo, kliknemo na gumb 'Popravi' in v formi za vnos naredimo kljukico pri opciji 'Prodaja na dobavnico' (glej sliko 1).


Slika 1


Prodaja na Dobavnico prek POS blagajne - Podjetje

Postopek je skoraj popolnoma enak, kot pri izdelavi POS računa. Ko smo na POS blagajni, na blagajno dodamo storitve in/ali artikle. Nastavimo količine. V desnem spodnjem delu izberemo gumb 'Ostalo'. V oknu, ki se odpre, kliknemo na gumb 'Prodaja na dobavnico'. V naslednjem oknu izberemo opcijo 'Natisni dobavnico na pravno osebo'. Odprlo se bo iskalno okno za iskanje po podjetjih. V iskalnem seznamu so prikazana samo podjetja, katerim smo predhodno omogočili prodajo na Dobavnico. Izberemo Podjetje in kliknemo na gumb 'Potrdi'.

Odvisno od nastavitve programa, se natisne ena ali več kopij dobavnice, seveda ponavadi 2 izvoda. Prvega stranka Podpiše in pusti na blagajni, drugega pa vzame za lastno evidenco.

Prodaja na Dobavnico prek POS blagajne - Fizična oseba (član)

Postopek je skoraj popolnoma enak, kot pri izdelavi POS računa. Če želimo Dobavnico izstaviti na fizično osebo (člana), mora biti ta predhodno že vpisan v sistem oz. v bazo članov.

Na recepciji kliknemo na gumb 'Išči stranko'. Poiščemo stranko in kliknemo na gumb 'Potrdi'. Odprlo se bo Prijavno/Odjavno okno. Na desni strani kliknemo na gumb 'Blagajna'. Na blagajno dodamo storitve in/ali artikle. Nastavimo količine. V desnem spodnjem delu izberemo gumb 'Ostalo'. V oknu, ki se odpre, kliknemo na gumb 'Prodaja na dobavnico'. V naslednjem oknu izberemo opcijo 'Natisni dobavnico za stranko'.

Odvisno od nastavitve programa, se natisne ena ali več kopij dobavnice, seveda ponavadi 2 izvoda. Prvega stranka Podpiše in pusti na blagajni, drugega pa vzame za lastno evidenco.

Izdelava zbirnega računa za plačilo prek TRR (račun ni fiskaliziran - davčno potrjen)

V osnovnem oknu programa eKlik, kliknemo na 'Dobavnica'. Odpre se seznam vseh Dobavnic izstavljenih v tekočem letu. V levem zgornjem delu okna, v spustnem seznamu 'Stranka' izberemo Podjetje ali fizično osebo (odvisno za koga želimo narediti 'Zbirni račun'), za katerega želimo izstaviti 'Zbirni račun'.
Vrstico nižje v spustnem seznamu 'Tip dokumenta' izberemo opcijo 'Dobavnica'.
Nekoliko desno naredimo še kljukico pri opciji 'Nima računa' (glej sliko 2). Kliknemo na gumb 'Osveži'.

Slika 2

Prikažejo se vse Dobavnice za izbrano podjetje. Sedaj lahko izdelamo Zbirni račun s klikom na gumb 'Kreiraj povezane dokumente'. Odprlo se bo izbirno okno. V levem spodnjem delu okna, kliknemo na gumb 'Kreiraj račun'. Program bo iz vseh dobavnic v seznamu, kreiral en Zbirni račun. Zbirni račun pregledamo in Potrdimo s klikom na gumb 'Potrdi'.

Izdelava zbirnega računa za plačilo z gotovino ali kartico - POS blagajna (samo za fizične osebe)

Odpremo program eKlik in v desnem delu osnovnega okna kliknemo na gumb 'Recepcija'. S pomočjo gumba 'Išči stranko' poiščemo osebo (člana) za katerega želimo iz Dobavnic narediti 'Račun' ali 'Zbirni račun'. V 'Prijavno/Odjavnem' oknu na desni strani kliknemo na gumb 'Plačila/Neplačila'. Odprlo se bo okno v katerem lahko pregledamo 'Odprte račune', 'Odprte dobavnice' in 'Odložena plačila' stranke. 

Tukaj želimo še omeniti, da v kolikor ima stranka zapadle obveznosti, se bo okno 'Plačila/Neplačila', odprlo samodejno in na ta način opozorilo receptorja, da ima stranka neporavnane obveznosti!

V oknu 'Plačila/Neplačila' kliknemo na zavihek 'Odprte dobavnice'. V tabeli se prikažejo vse izstavljene Dobavnice. Na desni strani tabele naredimo kljukice pri Dobavnicah za katere želimo izdelati 'Zbirni račun'. Ko smo označili Dobavnice, kliknemo na gumb 'Kreiraj račun iz označenih dobavnic'. Odprlo se bo okno za izbiro načina plačila. Izberemo Način plačila in s klikom na gumb 'F11 Tiskaj račun' izstavimo račun.


Storno ali ponovni izpis Dobavnice

Če se ob izdelavi Dobavnice zmotimo je potrebno dobavnico stornirati. Odpremo Blagajno in spodaj desno kliknemo na gumb 'Ostalo'. Kliknemo na gumb 'Pregled dokumentov'. V izbirnem meniju Naredimo pikico pri opciji 'Dobavnice'. Prikažejo se vse dobavnice izstavljene na trenutni dan. Če želimo narediti sornacijo dobavnice za nazaj, je potrebno nastaviti datumsko obdobje in klikniti na gumb 'Osveži' (vezano na pravice za delo v programu - lahko, da je nastavljanje datumov onemogočeno). V seznamu Dobavnic kliknemo na Dobavnico, katero želimo Stornirati ali ponovno izpisati. Kliknemo na gumb 'Storno' ali 'Ponovni izpis', odvisno od tega kaj želimo.
Dokumenti