Izdelava popisa - inventura blaga

Odpremo program eKlik. V glavnem oknu izberemo opcijo Inventura (Slika 1).


Slika 1

Odpre se okno s popisi v trenutnem letu. V levem kliknemo na gumb 'Dodaj' in izberemo opcijo 'Inventura trgovina' ali 'Inventura gostinstvo', odvisno od tega ali želimo izdelati inventuro za Gostinske ali Trgovske artikla (Slika 2).


Slika 2

V primeru, da imamo na poslovni enoti registriranih več skladišč se najprej odpre okno za izbiro skladišča. Izberemo skladišče za katerega bomo delali popis in kliknemo na gumb Potrdi (Slika 3).


Slika 3

Odpre se nam novo okno v katerem nastavimo glavne parametre za popis. V tem oknu lahko nastavimo po katerem vrstnem redu se bo izvedel popis artiklov, izberemo lahko ali želimo na popisnem listu tudi prikaz Neaktivnih artiklov, ter izbirnik vezan na zalogo artiklov. Npr. lahko izberemo samo popis artiklov, ki po računalniku imajo zalogo, itd. 


POZOR: v oknu za nastavitev parametrov, lahko nastavimo tudi datum inventure. V 99% primerov datuma ne popravljamo, saj načeloma vedno delamo inventuro takrat, ko inventuro "odpremo". Datum se lahko v izjemnih primerih popravi, vendar o tej nastavitvi in njenem pomenu povprašajte tehnično pomoč podjetja 1 Klik d.o.o.!


Ko nastavimo filtre, začetek inventure potrdimo s klikom na gumb 'Začetek inventure' (Slika 4).


Slika 4


Ko potrdimo začetek inventure, se odpre novo okno. V novem oknu je prikazano knjigovodsko stanje (stanje po računalniku) v stolpcu Kol. Da si olajšamo popis, lahko s klikom na gumb 'Tiskaj' v spodnjem levem delu okna, na tiskalnik izpišemo popisni list. List vključuje seznam artiklov, sortiran glede na naš izbor ob otvoritvi inventure. Natisnemo popisni list in pričnemo s štetjem artiklov. Dejansko stanje artikla vpišemo na popisni list.

Ko smo naredili popis vseh artiklov, se vrnemo pred računalnik. Dejansko stanje zaloge lahko vpisujemo v stolpca 'Paket/Steklenica' in v stolpec 'Preostala količina' (Slika 5). V stolpcu 'Skupaj količina' je seštevek stolpcev 'Peket/Steklenica' in 'Preostala količina', se pravi stolpcev v katera smo vpisali dejansko stanje zaloge.

V večini primerov vrednosti vpisujemo v stolpec 'Preostala količina', pomagamo pa si lahko še s stolpcem 'Peket/Steklenica'. V stolpec 'Peket/Steklenica' lahko vpišemo koliko paketov oz. steklenic imamo na zalogi. 

Za primer vzemimo vino 'Janževec L', katerega nam dobavljajo v steklenici z volumnom 0,75L. Ob otvoritvi inventure imamo po računalniški zalogi 4,5L.
Med popisom ugotovimo, da imamo na zalogi 6 celih (neodprtih) steklenic in eno odprto steklenico, v kateri je še 0,4L. V tem primeru bomo v stolpec 'Peket/Steklenica' vpisali vrednost 7 (7 steklenic) v polju Volumen bo vrednost 0,75 (ker smo ob vpisu artikla nastavili, da nam ga dobavljajo v 0,75L steklenicah) v polje 'Preostala količina pa bomo vpisali 0,4.


Slika 5

V polju 'Skupaj količina' bo seštevek vrednosti v stolpcu 'Paket/Steklenica' in stolpcu 'Preostala količina'. Po končani inventuri bo v računalniku takšna zaloga, kot bo izpisano v stolpcu 'Skupaj količina'. Zato moramo pred zaključkom inventure (popisa), preveriti izpisano količino v stolpcu 'Skupaj količina' za vsak artikel!

Ko preverimo vpisane podatke, lahko inventuro zaključimo s klikom na gumb 'Potrdi dok.'. S tem je postopek inventure zaključen.


OPOMBA: predlagamo, da po zaključku inventure, takoj izpišete zalogo artiklov pod Pregledi in preverite, da je zaloga v računalniku takšna kot ste vpisali, da je dejanska zaloga ob inventuri! Na ta način se boste lahko prepričali, da ste v računalnik pravilno vpisali dejansko stanje in da je inventura uspešno zaključena.
Dokumenti